Belåning av aksjer gir høyere avkastning

En enkel måte å øke avkastningen på aksjeinvesteringer er å belåne de aksjene man har og kjøpe nye aksjer. En forutsetning for dette er selvfølgelig at en får en god rente og unngår elementære feil med investeringene. Risikoen ved investeringen vil øke betraktelig. Det er prisen man må betale for høyere avkastning.

Et eksempel:
Du har 100.000 å investere.
Du låner 200.000 til 7 % rente
De 300.000 du har investert øker med 8 % på ett år.
Det betyr at etter et år er investeringene verdt 324.0000 mens gjelden har vokst til 214.000
Egenkapitalen har dermed vokst til 110.000 kr på et år.. Med 6 % rente på gjelden ville egenkapitalen ha vokst til 112,000

Det er derfor temmelig åpenbart at det avgjørende er rentenivået. Du må ha lavest mulig rente.

Legger vi til grunn en mer optimistisk avkastning på 15 % i året i 10 år vil du med en effektiv rente på 7 % sitte igjen med en egenkapital på 820.237. Med en effektiv rente på 6 % vil egenkapitalen ha vokst til 855.498 kr

Dette er optimistisk, men ikke umulig. Før finanskrisen var det helt vanlig at aksjefond kunne vise til 15-20 % årlig avkastning over periode på 10,15 eller sågar 20 år.

En mer konservativ strategi kan være å investere i et indeksfond som følger Oslo Børs, eventuelt en ETF som følger OBX indeksen. Ha 10 års tidsplan. Bestem deg for at dersom det skjer et nytt børskrakk så bruker du investeringen som egenkapital og kjøper dobbelt så mange andeler som det du allerede har. Bestem deg også for å selge disse ekstra andelene etter f.eks. 6 måneder. 1. kvartal er gjerne et godt tidspunkt å selge. Betal ned lånet. Plasser resten i et obligasjonsfond. Vent på neste krakk og gjenta dette. Bruk gjerne obligasjonsfondet som ekstra egenkapital.

Et børskrakk vil typisk innebære et fall på mer en 20 % over kort tid. Det tar normalt ikke så mange måneder før kursene er oppe på et normalt nivå. Det som er viktig med en slik strategi er at du lover deg selv at ekstrainvesteringene skal selges ut f. eks i januar/februar. Du må da tåle å se at kursene kanskje fortsetter å øke etter at du har solgt deg ut. Lov deg selv å ikke angre på at du fulgte planen.

Det kan selvfølgelig hende det ikke blir noe børskrakk de neste 10 årene da vil den investeringen du foretar i dag øke med 10-15 % årlig over 10 år. Det er kanskje til å leve med.

Nordnet tilbyr belåning av aksjer og fond. Standard kunder får en effektiv rente på 6,8 %. De beste kundene får en effektiv rente på 6,06 %.& Skandiabanken har lavere effektiv rente på 4,75 %& og litt lavere belåningsgrad. De tilbyr ikke belåning av fond. Belåning av ETF bør derfor gjøres hos Skandiabanken. Belåning av indeksfond gjør du hos Nordnet.

Fordelen med å investere i indeksfond eller ETF er at du får redusert risiko og samtidig lave kostnader. Skal du kjøpe enkeltaksjer må du spre investeringen på flere selskaper. Da må du betale kurtasje for hvert kjøp og salg. Noe som fort kan bli dyrt på små beløp. Du må hele tiden justere porteføljen som følge av ulik kursutvikling dersom du ønsker en indeksnær investering. Da må du igjen betale kurtasje ved hvert kjøp og salg. ved å investere i indeksfond betaler du kun et årlig forvaltningshonorar, ofte kun 0,2 eller 0,3 % og fondsforvalteren foretar alle nødvendige transaksjoner. Dette gjelder også ved kjøp av ETF. Du må betale kurtasje ved kjøp og salg. Men dette gjøres kun engang når du investerer og en gang ved innløsning. Det er et årlig forvaltningshonorar på noen promille, Det kan faktisk være billigere å kjøpe et indeksfond enn en ETF.
Fordelen med ETF er at den kan belånes i Skandiabanken til 4,75 % rente. Dersom du ønsker å belåne fond må dette gjøres via Nordnet til 6,8 % rente.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *