Investering i KLP Pensjon II

Jeg har tidligere flyttet penger fra DNB Obligasjon (I) til KLP Pensjon II ganske enkelt fordi jeg mente det ville gi en høyere avkastning. Jeg sparer i IPS der jeg har 20 % av investeringene i obligasjonsfond. Jeg har nå sett tilbake for å se om denne omplasseringen har gitt økt avkastning.

Andelene i KLP Pensjon II har en verdi på 1296,15 pr i dag. Da jeg byttet 13.06.2012 var andelsprise 1271,5749. Dette er en økning på 1,93 %. Spørsmålet er hvilken avkastning jeg ville fått om pengene ble stående i DNB Obligasjon (I). Den 13.06.2012 var kursen 11252,3426, mens den nå er på 11414,29. Dette er en økning på 1,44 %. Jeg har altså fått en halv prosent høyere avkastning på en og en halv måned bare ved å bytte fond.

Jeg foretok en sammenligning av disse to fondene da jeg byttet og kom til den konklusjon KLP Pensjon II ga høyere avkastning uansett hvilken periode jeg sammenlignet. KLP Pensjon II har også et lavere forvaltningshonorar, noe som gjør at du får høyere avkastning. KLP Pensjon II har et høyere standardavvik, noe som betyr at verdien svinger noe mer enn DNB Obligasjon (I). Risikoen er likevel svært lav siden KLP Pensjon II er et obligasjonsfond som kun investerer » i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet, utstedt, eller garantert, av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20 % kredittvekt). Fondet er velegnet for investorer med en noe lengre investeringshorisont. Fondet har en forsiktig investeringsprofil. Fondets varighet skal ligge i intervallet 4 til 6 år.» Sitatet er hentet fra nettsidene til Nordnet.

På Nordnet er det veldig enkelt å sammenligne fond. Når jeg sammenligner DNB Obligasjon (I) og KLP Pensjon II så ser jeg at sistnevnte fond systematisk gir høyere avkastning. Det gjelder uansett om du ser på utviklingen siste uke, siste måned, hittil i år, siste 3 mnd. siste 6 mnd. siste 3 år, siste 5 år eller siste 10 år. Det eneste unntaket er at ser du på kursutviklingen i dag har DNB Obligasjon (I) gått ned med 0,03 %, mens KLP Pensjon II har gått ned med 0,12 %. Avkastningen siste 3 år har vert på 7,1 % årlig og 7,3 % årlig. Dette ligger godt over det du må ha for å slå inflasjon, gevinstbeskatning og formueskatt.

Fondet passer fint for de som vil ha en trygg solid og langsiktig sparing. Er man lite fornøyd med renten i banken og usikker på å investere i aksjefond kan dette være et godt alternativ. Du kan eventuelt flytte deler av sparingen over i aksjefond senere når du er klar til det. Ønsker du å spare i dette fondet kan det med fordel gjøres via Nordnets Investeringskonto Zero, hvis du ikke vil bruke IPS, slik at du slipper skatt frem til du tar ut pengene. Nordnet tilbyr nå 300 kr til alle som setter opp spareavtale.

Jeg har tidligere omtalt trygg sparing som er bedre enn banken. Jeg har også skrevet en artikkel der jeg forklarer litt om obligasjonsfond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *