Fastrenteinnskudd til 3,7 %

Sparebank 1 Oslo og Akershus tilbyr fastrenteinnskudd der renten er på 3,7 % over 12 måneder. Minimumsinnskudd er 50.000 kr. Det er gebyr for å ta ut penger tidlig.

Min vurdering:
For de som vil kunne sette av 50.000 kr på en slik konto og likevel ha tilstrekkelig med reserver utenom fastrentekontoen kan dette være en lønnsom og sikker sparing. Ya Bank tilbyr konto med 3,3 % rente på innskudd inntil 100.000. Denne renten vil sannsynligvis endres i takt med eventuelle endringer i renten fastsatt av Norges Bank. Dersom Norges Bank øker renten med mer en 0,4 % vil Ya Bank sannsynligvis tilby en rente som er bedre en 3,7 %. I så fall vil du tape penger på et fastrenteinnskudd. Dette tapet vil da oppstå fra det tidspunktet renten settes opp, frem til det skjer vil du tjene penger på fastrenteinnskudd. Du vil da ha en periode med gevinst og en periode med tap. Hvorvidt nettoen går i pluss eller minus vil være avhengig av når renteøkningen skjer og hvor stor den blir. Skulle Ya Bank sette opp renten til 3,8 % etter 10 måneder vil du ha en stor gevinst i 10 måneder og litt tap de siste 2 månedene og gå i pluss totalt. Skjer renteøkningen etter bare en måned vil du da tilsvarende gå med tap. Det er ingenting som tyder på en rask økning i rentenivået. Jeg mener derfor at en investering i et slikt fastrenteinnskudd sannsynligvis vil gå i pluss i forhold til et innskudd i Ya Bank. Risikoen for et netto tap er dermed begrenset. Et poeng her er at renten Ya Bank tilbyr er så høy at banken sannsynligvis taper penger på slike innskudd. Det er brukskonto der Ya Bank må ha tilgjengelige midler for å foreta transaksjoner. Dette vil være svært dyrt Ya Bank har satt en grense på 100.000 kr for denne renten nettopp fordi den medfører direkte tap for banken. Jeg vil anta at den brukes av markedsføringshensyn slik at banken får flere kunder og dermed også flere som tar opp lån og søker om kredittkort. Det er ikke utenkelig at Ya Bank på ett tidspunkt ikke lenger vil ha en slik gunstig rente. Dette er igjen med på å redusere risikoen for tap på fastrenteinnskudd. Uansett får du ut dine 50.000 kr og 3,7 %. Et eventuelt tap vil bestå i at du kunne fått en enda bedre rente i deler av perioden.

Det største problemet er gebyrene for å ta ut penger før tiden. Du bør derfor ikke ha mesteparten av sparepengene dine i fastrenteinnskudd. Fastrenteinnskudd er derfor bare aktuelt for de som har mye penger de ønsker å spare med moderat risiko. Da kan det å sette noe av sparepengene i fastrenteinnskudd være aktuelt. Har du mye dyr gjeld så betal ned på den først.

Oppdatert 29.09.2011:

En sparekonto hos Nordax Finans gir 4,25 % og Blue Step Finans gir 3,85 %.