Investeringskonto er lønnsomt

Det finnes et forsikringsprodukt der du kan investere i fond og flytte penger rundt uten å betale skatt før du tar pengene ut. Disse produktene kalles unit link, livkonto, fondskonto, fleksipensjon og investeringskonto. Det kan være forvirrende med så mange forskjellige navn, men felles er nettopp denne utsettelsen på skatt. Problemet har lenge vært gebyrene du må betale for denne forsikringen. Det er ikke uvanlig at du må betale 0,5 eller 0,6 % av innestående i årlig gebyr. Dette kommer på toppen av forsikringspremien som gjerne er på 0,04 % årlig. Forsikringen gjør at dine arvtakere får utbetalt 101 eller 105 % av det som eventuelt er igjen ved din død. Spørsmålet blir da om disse gebyrene gjør sparingen mindre gunstig enn om du sparer direkte i vanlige fond.

Investerer du 1000 kr i et obligasjonsfond som gir 5 % årlig avkastning og betaler skatten av investeringene vil du sitte igjen med kr 1111,93.

Velger du heller å sette de samme pengene i en investeringskonto og plasserer pengene i samme fond vil du ha kr 1112,54 etter skatt. Sparer du lengre så vil fordelen også bli større. Med en høyere avkastning vil fordelen av utsatt skatt bli større. Jeg har her forutsatt at du velger den billigste investeringskonto som tilbys på markedet. Nordnet har en investeringskonto der de kun krever 0,04 % i forsikringspremie. Ellers er det ingen andre gebyrer utover vanlig forvaltningshonorar i de fond du velger å investere i.

Det er åpenbart ikke lønnsom å bruke et slikt produkt til veldig kortsiktig sparing. Penger du vet du trenger de nærmeste 2-3 årene bør du spare på annen måte. Det betyr at du bør stoppe innbetaling 2-3 år før uttak.

Viktig advarsel: Dersom du velger å kjøpe en livkonto av et tradisjonelt forsikringsselskap og blir belastet et årlig administrasjonsgebyr på 0,5 % vil det gjøre investeringen mye mindre gunstig.

Med 5 % årlig avkastning, forsikringspremie på 0,04 % og årlig forvaltningsgebyr på 0,5 % må du spare i 9 år for at den skal være mer lønnsom enn vanlig sparing i obligasjonsfond. All innbetaling du foretar de siste 8 årene før uttak blir rent tap i forhold til vanlig obligasjonsfond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *