Ukens rapport

Første uke i juni var turbulent, men endte til slutt i pluss. Jeg har tatt ut 4000 kr denne uken, ellers er den ingen transaksjoner. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juni tilsvarer 196,13 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 209,76 %
IPS 17,19 %
Totalt 64,05 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 79,66 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,19 % før jeg blir overbelånt. 209,76 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 209,76 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 89,65 % hittil i år. Med 209,76 % årlig avkastning vil 122,95 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,35 %. Den årlige avkastningen på 17,19 % er mer enn de 6,59 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 70,41 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 56,86 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner hittil i år

Netto salg av fond kr 102.680,02
Netto kontantuttak kr 86.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,4 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 20,4 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19,1 %
DNB Telecom 14,5 %
Fidelity Germany A-EUR 10,3 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,2 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,1 %
Fidelity Singapore A-USD 10,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,2 %
DNB Global Indeks 40,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *