Avkastningen av mine investeringer

Jeg har nå regnet ut hvilken rente jeg måtte ha på en bankkonto for å få samme avkastning som det investeringene har gitt, Jeg har siden 2008 investert i IPS. Skulle det vært like lønnsomt å ha pengene i banken måtte jeg finne en bank som gir 10,94 % årlig rente. På min vanlige Nordnetkonto der jeg investerer i aksjefond og gearer det opp så har egenkapitalen hittil i år økt tilsvarende en årlig rente på 26,9 % Hemmeligheten er å belåne investeringene. Da øker avkastningen dramatisk. Det gjør også risikoen, men håndteres det riktig kan risikoen begrenses til et akseptabelt nivå. Effektiv rente må ligge godt under 8 %. Belåningen bør ikke være høyere enn at du kan tåle et kursfall på minst 10 % og fremdeles oppfylle egenkapitalkravet. Sørg for å ha kreditter lett tilgjengelig som i nødsfall midlertidig overføres hvis det er nødvendig for å unngå tvangssalg. Det viktigste du bør gjøre for å redusere risikoen er å spre risikoen ved å investere i aksjefond eller ETF.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *