Hva jeg har lært av Kina

Kina har nå innført begrensninger på salg av aksjer. Store aksjonærer får ikke selge aksjer. En del av de som ikke omfattes av reglene har «frivillig» gått med på å ikke selge aksjer. Et stort antall bedrifter er suspendert fra børsene. Det er også innført forbud mot negative omtaler. Dette gjør det lite interessant å eie aksjer. Sammen med kursfallet gjør det at jeg blir styrket i at jeg gjorde rett da jeg satte opp min ideelle portefølje. Kina er en ettpartistat uten ytringsfrihet. Det gjør det vanskelig å forutse politiske endringer. Argentina har hatt sine bankkriser. Jeg kan huske reportasjer i NRK  der alt så lyst ut. Bankkrisen var for lengst glemt og økonomien bunnsolid. Seks måneder senere kom det en ny krise. Når et økonomisk eller politisk system ikke er til å stole på er risikoen høy. Da vil det fort kunne skje store endringer. Du kan få høy vekst i en periode, men så kommer smellen. Skal en investere i slike markeder må en enten ha en lav andel for diversifiseringens skyld eller time det riktig. Et  mulig måte å utnytte slike økonomier på er å gå inn når problemene er der og så ta en rask gevinst ved å selge ut etter en periode hvor en har fått en god ekstra avkastning. Problemet er at en ikke vet når en skal selge seg ut. Det vil bli fristende å holde på investeringene «bare litt til». Fortsetter kursene å stige mye etter at en har solgt seg ut vil en fort kunne komme til å angre. Et alternativ kan være å rebalansere ofte, kanskje så mye som 4 ganger i året slik at en får ut mest mulig av gevinsten før det smeller. Jeg har løst problemet ved å vektlegge investeringer i land som historisk sett har god økonomi og er stabile både økonomisk og politisk. Med min ideelle portefølje mener jeg at en ikke trenger følger markedet daglig. Rebalanser engang i året og når det skjer noe helt ekstraordinært som. f.eks. et børs krakk. Hver å en må selv ta sine valg. Jeg har giret opp porteføljen min og har derfor ikke obligasjoner. De som ønsker obligasjoner i porteføljen kan likevel se om min ideelle portefølje kan passe for aksjedelen. Hvor mye en skal ha i aksjefond opp mot andre investeringer er noe en også må ta stilling til. Her har jeg kun omtalt fordelingen av aksjefond. Noen vil kanskje krydre porteføljen med en mindre andel i mer spennende bransjer og regioner. Det er også viktig å presisere at min ideelle portefølje ikke nødvendigvis er ideell for deg. Hvis du vil se min faktiske portefølje så ser du den i Ukens rapport. Det er noe avvik på grunn av belåningsgrader og motvilje mot unødvendig realisasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *