Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 5,04 % i juli og 8,61 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 4,81 % i juli og 9,76 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 4,66 % i juli og 18,18 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 1 % i juli og 25,15 % hittil i år.
  • Nettoformuen har falt med 105,48 % i juli. Den har økt med 99,92 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 100,01 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 34,36 % (59,16 % årlig nominell rente)
IPS 6,61 % (11,38 % årlig nominell rente)
Totalt 11,77 % (20,26 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 83,03 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,30 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,37 % nominell rente og 8,70 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,42 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juli tilsvarer en årlig nominell rente på -6,97 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,58 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 29.463,95 i juli og tatt ut netto kr 3.600.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2017:

DNB Global Indeks kr 26.678
Nordnet Superfondet Norge kr 6.675
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 499
Bankinnskudd kr 1.674,23
Totalt kr 35.526,23

Dette er en økning på kr 2.852,74 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,2 %
Nordnet Superfondet Norge 2,1 %
DNB Global Indeks 8,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,3 %
KLP AksjeVerden Indeks 32,6 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 37,3 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 39,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2 %
Obligasjonsfond 8,5 %
Aksjefond 89,5 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *