Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer maksimalt og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 59,16 % årlig nominell rente.

I juli har jeg hatt en svak negativ avkastning. Jeg har likevel fortsatt med å selge meg ned i fond for å nedbetale gjeld.

Jeg har tatt ut netto 48.350 kr hittil i år. Pengene er brukt til å betale gjeld.

Jeg har en sikkerhetsmargin for å unngå overbelåning ved kursfall, men den er redusert til et minimum for å få ut penger.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen. Det kommer sannsynligvis en ny og bedre ordning for pensjonssparing til høsten. Jeg kommer til å vurdere innskudd til den nye ordningen i desember. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld er det lite sannsynlig at jeg setter inn noe i en slik ordning.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert betydelig.

Det er bare tre kredittkort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Jeg kommer til å gradvis trekke meg ut av investeringene og betale ned et kredittort i løpet av høsten. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene har økt, men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene. Jeg har fått en utbetaling fra Adsense i juli. Det hjelper litt.

Forbruk

Forbruket har tatt av nå i juli. Der må det strammes inn.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen ligger fortsatt på rundt null.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *