Ukens rapport

Denne uken har vært turbulent, men endte i pluss. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Totalt hittil i år har verdiene falt med 18,72 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har solgt fond for 9 367,73 kr i DNB Health Care. Jeg har også tatt ut 3 000 kr.

Planen fremover

Fortsetter oppgangen på børsene neste uke fortsetter jeg med å selge meg ned. De mest aktuelle i første omgang er å selge meg ut i Fidelity Singapore og Fidelity Germany. Jeg sitter egentlig bare og venter på at kursene skal bli høye nok til at jeg er sikker på å kunne selge med gevinst.

Skulle børsene falle mye på nytt går jeg inn med mer penger. Men da må det være et vesentlig fall.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Ellers er fokuset på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Det er kun mulig hvis jeg har mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Når restskatten er betalt til høsten foretar jeg årets innskudd i IPS. Jeg vil da også vurdere om jeg kan investere mer på min aksje- og fondskonto. Et viktig forhold er om kredittkortgjelden er redusert til et akseptabelt nivå.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -18,72 % (-36,06 % årlig nominell rente)
IPS -0,97 % (-1,88 % årlig nominell rente)
Totalt -5,18 % (-9,98 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,29 %. Jeg kan tåle et kursfall på 7,89 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 143.154,58
Netto kontantuttak kr 17.000

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,8 %
DNB Global Indeks 26,5 %
Fidelity Germany A-EUR 1,8 %
Fidelity Singapore A-USD 35,6 %
Fidelity Switzerland A-CHF 31,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 39,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *