Sparesiden er omtalt på Aksjebloggen

Aksjebloggeren ser ut til å ha gjenopptatt bloggingen etter at Aksjebloggen var i dvale en periode. Han har satt opp en oversikt over 25 norske økonomiblogger der Sparesiden er omtalt.

Jeg takker for link og omtale. Investeringsstrategien min omtaler han som kontroversiell og det har han helt rett i. Jeg er ytterst forsiktig med å anbefale min strategi for andre. Jeg mener prinsipielt at det å lånefinansiere investeringer i aksjemarkedet er fornuftig, men det forutsetter at det gjøres riktig. Renten må presses ned så langt det er mulig og at gjelden holdes på et forsvarlig nivå. Det er viktig at gjelden er så lav at den kan betjenes med de inntekter en har slik at en ikke er avhengig av å selge investeringer for å betjene gjeld. Det er også svært viktig å ha reserver til å betjene gjeld og foreta nye investeringer hvis det blir et krakk.

Jeg er nå i gang med å selge meg ut for å redusere gjeld og risiko. I løpet av vinteren vil investeringer i fond på min aksje- og fondskonto bli redusert med opp mot 90 %. Dette fordi jeg har planer om å gå ned til 60 % stilling fra 1. januar 2017. Lavere inntekt betyr at jeg må ha mindre gjeld. De foreslåtte skatteendringene gjør belåning mindre gunstig. Gevinster beskattes med 28,75 % og rentefradraget blir på 25 %. Det betyr at jeg trenger 1 kr i gevinst for å dekke 95 øre i rentekostnader. Det betyr at dersom rentekostnadene er 9,5 % må gevinsten være på 10 % for at jeg skal gå i null etter skatt.

Det var en periode på høsten 2014 hvor markedet fat mye og det ble litt stressende. Der jeg måtte sette inn penger ofte for å unngå overbelåning og tvangssalg. Det omtalte jeg på bloggen og fikk tilbakemeldinger om at lesere ønsket å bli holdt oppdatert. Jeg skrev nesten daglig i en periode før jeg bestemte meg for å oppdatere kun en gang hver uke. Hvor interessant det er for lesere vet jeg ikke, men jeg har fått inntrykk av at noen ønsker å bli holdt oppdatert. Jeg trenger å følge med kontinuerlig for å se at avkastningen er høy nok og for å hindre overbelåning.

Jeg for øvrig også en liste over økonomiblogger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *