Ukens rapport

Utviklingen i mine fond har vært svært god denne uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Totalt hittil i år har verdiene falt med 14,87 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har solgt fond for 37 087,87 kr i Fidelity Switzerland. Jeg har også tatt ut 15 000 kr.

Planen fremover

Jeg har solgt alt jeg har tenkt å selge av fond. Det blir derfor ikke mer salg fremover. Det eneste jeg har igjen på min aksje- og fondskonto er fond tjent på blogging. De selger jeg ikke.

Skulle børsene falle mye på nytt går jeg inn med mer penger, men da må det være et vesentlig fall.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Jeg konsentrerer meg om nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter som skal betales til høsten. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling i løpet av neste år. Det er kun mulig hvis jeg har mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Når restskatten er betalt foretar jeg årets innskudd i IPS. Skattereglene for IPS blir stadig dårligere. Det er derfor sannsynlig at innbetalingen til høsten blir den siste. Når det er gjort vil jeg vurdere om jeg kan investere mer på min aksje- og fondskonto. Et viktig forhold er om kredittkortgjelden er redusert til et akseptabelt nivå.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -14,87 % (-26,68 % årlig nominell rente)
IPS 2,55 % (4,58 % årlig nominell rente)
Totalt -1,47 % (-2,63 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 65,57 %. Jeg kan tåle et kursfall på 22,86 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 229.980,47
Netto kontantuttak kr 34.000

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 18,4 %
DNB Global Indeks 81,6 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 40 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Jeg kommer inntil videre å ta en pause i disse ukentlige rapportene. Jeg inkluderer detaljer om mine investeringer i mine månedlige rapporter. Det kommer sannsynligvis ikke til å skje så veldig mye før eventuelt til høsten. Nedsalget er jeg ferdig med. Inntektene fra bloggene blir investert i fond, men de inntektene er lave. Det jeg har IPS tukler jeg ikke så mye med.

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *