Ukens rapport

Jeg har hatt god avkastning i mine fond denne uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Totalt hittil i år har verdiene falt med 15,04 %. Jeg har likevel solgt en del fond med gevinst denne uken. Verdiøkningen denne uken har gjort at jeg er i pluss hittil i år i IPS. Avkastningen hittil i år er bedre enn en høyrentekonto.

Transaksjoner denne uken

Jeg har solgt fond for 2 093 kr i Fidelity Germany, 41 388,87 kr i Fidelity Singapore og 6 256,15 kr i DNB Global Indeks. Jeg har også tatt ut 2 000 kr.

Planen fremover

Jeg har mer egenkapital enn jeg trenger og kommer derfor til å ta ut mer penger på mandag. Jeg håper også å kunne selge meg ut av Fidelity Switzerland i løpet av kort tid. Jeg sitter bare og venter på at kursen skal bli høy nok til at jeg er sikker på å kunne selge med gevinst.

Skulle børsene falle mye på nytt går jeg inn med mer penger, men da må det være et vesentlig fall.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Ellers er fokuset på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Det er kun mulig hvis jeg har mindre gjeld.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Når restskatten er betalt til høsten foretar jeg årets innskudd i IPS. Skattereglene for IPS blir stadig dårligere. Det er derfor sannsynlig at innbetalingen til høsten blir den siste. Jeg vil da også vurdere om jeg kan investere mer på min aksje- og fondskonto. Et viktig forhold er om kredittkortgjelden er redusert til et akseptabelt nivå.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -15,04 % (-27,95 % årlig nominell rente)
IPS 1,18 % (2,19 % årlig nominell rente)
Totalt -2,62 % (-4,86 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 62,53 %. Jeg kan tåle et kursfall på 26,44 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 192.892,60
Netto kontantuttak kr 19.000

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 8,3 %
DNB Global Indeks 36,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 54,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *