Ukens rapport

Investeringene har gått bra denne uken. Jeg har en positiv avkastning hittil i mai. Jeg har derfor begynt gradvis å ta ut avkastning. Jeg har også flyttet noen andeler fra Franklin Biotechnology til Fiddelity Singapore for å bevege meg mot min ideelle portefølje. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i mai tilsvarer 312,22 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 189,7 %
IPS 18,74 %
Totalt 63,59 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 79,41 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,51 % før jeg blir overbelånt. 189,7 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 189,7 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 73,8 % hittil i år. Med 189,7 % årlig avkastning vil 940,16 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,29 %. Den årlige avkastningen på 18,79 % er mer enn de 6,67 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 71,04 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 54,38 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner hittil i år

Netto salg av fond kr 84.047
Netto kontantuttak kr 78.030 i år.

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,1 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 20,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 21 %
DNB Telecom 13,7 %
Fidelity Germany A-EUR 9,8 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,6 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 4,7 %
Fidelity Singapore A-USD 10,2 %

De tre øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,4 %
Nordnet Superfondet Norge 10,3 %
DNB Global Indeks 40,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,4 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *