Ukens rapport

Investeringene har også denne uken gått bra. Jeg har hatt en god avkastning i mai. Jeg har derfor tatt noe avkastning. Jeg har solgt alt i JPM Global Healthcare. Dette er penger tjent på blogging som nå brukes til å betale skatt på blogginntekter. Jeg har også overført noe til bank for å ha midler til løpende utgifter på bloggene. Jeg har redusert beholdningen i Alfred Berg Indeks Classic og Fidelity Switzerland for å bevege meg mot min ideelle portefølje. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen i mai tilsvarer 301,65 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 205,84 %
IPS 21,29 %
Totalt 67,03 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 78,97 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6 % før jeg blir overbelånt. 205,84 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 205,84 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 84,03 % hittil i år. Med 205,84 % årlig avkastning vil 139,65 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 8,69 %. Den årlige avkastningen på 21,29 % er mer enn de 6,59 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 74,10 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 57,31 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner hittil i år

Netto salg av fond kr 102.680,02
Netto kontantuttak kr 82.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,6 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 20,4 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19 %
DNB Telecom 14,6 %
Fidelity Germany A-EUR 10,3 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,2 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5 %
Fidelity Singapore A-USD 10,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 41,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *