Ukens rapport

Tapene denne uken har vært så store at gevinsten fra forrige uke er tapt og jeg har negativ avkastning totalt i juni. Jeg har solgt noen andeler i Alfred Bergs Indeks. Salgsordren ble lagt inn på mandag for å ta ut avkastning og å bevege porteføljen i retning av min ideelle portefølje.Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juni tilsvarer -83,30 % årlig nominell rente. Etter de siste dagers kursfall er jeg farlig nær å bli overbelånt. Jeg kan bli nødt til å sette inn penger for å unngå tvangssalg hvis ikke utviklingen snur snart.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 189,30 %
IPS 17,74 %
Totalt 58,72 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 80,36 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,34 % før jeg blir overbelånt. 189,30 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 189,30 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 84,54 % hittil i år. Med 189,30 % årlig avkastning vil 243,52 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,92 %. Den årlige avkastningen på 17,74 % er mer enn de 6,59 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 64,34 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 50,35 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 86.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,7 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19,1 %
DNB Telecom 14,9 %
Fidelity Germany A-EUR 10,4 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,2 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,1 %
Fidelity Singapore A-USD 10,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 41,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *