Ukens rapport

Torsdag denne uken hadde jeg faktisk positiv avkastning totalt i september, men så falt kursene igjen. Jeg ligger likevel godt an totalt i år. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i september tilsvarer -275,21 % årlig nominell rente. Jeg har kjøpt fond for kr 300 i Nordnet Superfondet Norge. Jeg har også solgt meg ned i Fidelity Switzerland A-CHF med kr 1063,25 og kr 531,96 i DNB Telecom slik jeg har planlagt. Alt dette gjør at jeg beveger meg gradvis i retning av min ideelle portefølje.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 77,88 %
IPS 1,73 %
Totalt 17,05 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 80,34 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,41 % før jeg blir overbelånt. 77,88 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 77,88 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 54,19 % hittil i år. Med 77,88 % årlig avkastning vil 31 538,03 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 1,20 %. Den årlige avkastningen på 1,73 % er mindre enn de 6,88 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 19,53 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 18,13 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 73.435,70
Netto kontantuttak kr 62.121

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 8 %
KLP AksjeVerden Indeks 10,1 %
Alfred Berg Indeks Classic 17,4 %
Fidelity Switzerland A-CHF 14,1 %
DNB Telecom 14,2 %
Fidelity Germany A-EUR 10,2 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10 %
Fidelity Singapore A-USD 9,8 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 4,9 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,8 %
KLP Obligasjon Global II 10,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *