Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 88,58 % årlig nominell rente.

Jeg har tatt ut netto 96.400 kr hittil i år som er brukt til å betale gjeld.

I november har jeg trappet opp salget betydelig og regner med å være ferdig med alt salg av fond i desember.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen.

Det er kommet en ny og bedre ordning for pensjonssparing i november. Nordnet kommer ikke til å tilby den nye ordningen før i 2018. Den gamle IPS er sperret for innbetaling. Skal jeg spare i IPS i år må det skje et annet sted. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld kommer jeg ikke til å sette inn noe i en slik ordning før kredittkortene er nedbetalt.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert kraftig i løpet av oktober.

Det er bare tre kredittkort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. På ett av dem har jeg betalt ned over halvparten. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Jeg betaler ned et kredittort i løpet av våren 2018. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene har økt. Overskuddet i år blir høyere enn i fjor. Men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene.

Forbruk

Forbruket mitt er fremdeles for høyt, men jeg har klart å redusere det noe i november.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen har økt med 1/3 i november.

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 16,03 % i november og 42,75 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 14,34 % i november og 40,96 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 18,62 % i november og 53,40 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 7,24 % i november og 39,28 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 32,53 % i november og 174,23 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 87,05 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 79,29 % (86,65 % årlig nominell rente)
IPS 16,36 % (17,88 % årlig nominell rente)
Totalt 25,27 % (27,61 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,69 %. Jeg kan tåle et kursfall på 7,18 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9 % nominell rente og 9,38 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,15 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 70,27 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 73.698,22 i november og tatt ut netto kr 14.800.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2017:

DNB Global Indeks kr 29.331
Nordnet Superfondet Norge kr 7.339
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.848
Bankinnskudd kr 1.626,16
Totalt kr 40.144,16

Dette er en økning på kr 7.470,67 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 2,3 %
Nordnet Superfondet Norge 9 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
KLP AksjeVerden Indeks 34,2 %
DNB Global Indeks 35,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,8 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 39,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,6 %
KLP Obligasjon Global II 8,8 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,17 %
Obligasjonsfond 13,55 %
Aksjefond 70,28 %

Lokale lønnsforhandlinger er ferdige

De lokale lønnsforhandlingene ved UiO ble ferdige i slutten av oktober. Jeg fikk mer enn det jeg ba om. Det er jeg fornøy med. Samtidig sitter jeg igjen med en følelse av at jeg burde krevd mer. Det utgjør 978 kr mer netto i måneden. Jeg får etterbetalt fra og med juli. Det blir utbetalt i slutten av november eller på desemberlønnen.

Jeg betaler aggressivt ned på kredittkortene, så dette hjelper.

Bruttolønnen har økt med totalt 5,57 % i år og 4,56 % i fjor. Totalt er dette en grei økning. Et poeng er også at dette har betydning for opptjening i folketrygden og i SPK. Jeg er derfor ikke spesielt bekymret for pensjonisttilværelsen.

Det virker som om det er en trend med mer fokus på lokale forhandlinger enn sentrale oppgjør. Det skaper mer usikkerhet om fremtidig lønnsutvikling. Det gjør det også enda mer viktig å sende inn velbegrunnede krav innen oppgitte frister. Det betyr at det blir litt mer jeg selv må passe på.

Min erfaring er at blir en først hengende etter så er det ikke like lett å ta det igjen. Det er derfor viktig å bruke alle muligheter som finnes til å kreve høyere lønn.

Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 81,76 % årlig nominell rente.

Jeg har tatt ut netto 87.100 kr hittil i år som er brukt til å betale gjeld.

Jeg har hatt en god avkastning i oktober. Jeg har fortsatt salget av fond for å betale gjeld.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen.

Det er kommet en ny og bedre ordning for pensjonssparing i november. Nordnet kommer ikke til å tilby den nye ordningen før i 2018. Den gamle IPS blir sperret for innbetaling. Skal jeg spare i IPS i år må det skje et annet sted. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld er det lite sannsynlig at jeg setter inn noe i en slik ordning.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert kraftig i løpet av oktober.

Det er bare tre kredittkort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. På ett av dem har jeg betalt ned 1/3. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Jeg trekker meg gradvis ut av investeringene og betaler ned et kredittort i løpet av våren 2018. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene har økt. Overskuddet i år blir høyere enn i fjor. Men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene.

Forbruk

Jeg bruker fremdeles for mye, men jeg er på rett vei.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen er doblet i løpet av oktober.

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 5,45 % i oktober og 31,81 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 5,97 % i oktober og 31,07 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 10,58 % i oktober og 42,74 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 5,84 % i oktober og 34,54 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 115,98 % i oktober og 156,01 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 91,63 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 68,10 % (81,76 % årlig nominell rente)
IPS 14,46 % (17,36 % årlig nominell rente)
Totalt 22,75 % (27,32 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,93 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,84 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,82 % nominell rente og 9,18 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,94 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på 290,01 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 43.484,40 i oktober og tatt ut netto kr 9.450.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2017:

DNB Global Indeks kr 28.628
Nordnet Superfondet Norge kr 7.487
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.692
Bankinnskudd kr 1.965,98
Totalt kr 39.772,98

Dette er en økning på kr 7.099,49 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1,1 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 4,8 %
Nordnet Superfondet Norge 4,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 12,9 %
DNB Global Indeks 18,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 57,7 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 39,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,3 %
KLP Obligasjon Global II 8,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,28 %
Obligasjonsfond 11,38 %
Aksjefond 84,34 %

Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 68,88 % årlig nominell rente.

Jeg har hatt en god avkastning i september. Tapenene i juni, juli og august er nesten tatt igjen. Jeg har trappet opp salget av fond i september for å betale gjeld.

Jeg har tatt ut netto 75.200 kr hittil i år som er brukt til å betale gjeld.

Jeg har en sikkerhetsmargin for å unngå overbelåning ved kursfall, men den er redusert til et minimum for å få ut penger.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen. Det kommer en ny og bedre ordning for pensjonssparing i november. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld er det lite sannsynlig at jeg setter inn noe i en slik ordning.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert kraftig i løpet av september.

Det er bare tre kredittkort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Jeg trekker meg gradvis ut av investeringene og betaler ned et kredittort i løpet av våren 2018. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene har økt. Overskuddet i år blir høyere enn i fjor. Men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene.

Forbruk

Forbruket har vært for høyt i juli og august. Jeg er nå ferdig med ferien og har klart å redusere forbruket i september. Det er fremdeles for høyt, men jeg er på rett vei.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen har økt betydelig i september og er nå igjen positiv.

Lånekassen senker rentene

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. november 2017. Alle rentesatsene reduseres marginalt. Den flytende renten blir 2,168 prosent. Fastrentene fra 1. november blir 2,178 prosent for 3 år, 2,442 prosent for 5 år og 2,998 prosent for 10 år. Alle fastrentene er høyere enn flytende rente. Det blir dermed vanskelig å gi noe konkret råd. Rentene er sannsynligvis på vei opp over tid, men økningen kommer ikke like raskt som tidligere antatt.

Tidligere har jeg foreslått å vurdere fastrente, men da har vi hatt rekordlave renter og en fastrente som faktisk var lavere enn den flytende rente. Da er det liten risiko for tap ved å binde renten. Det er ikke tilfelle nå. Det er også litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

Det som kan være fristende er å binde renten for tre år. Den er nesten ikke høyere enn flytende rente. Du kommer ikke til å merke forskjell og du har en sikkerhet not høyere renter i fremtiden.

Jeg tviler på om jeg ville ha bundet renten nå. For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Binder du renten nå får du et litt høyere terminbeløp, men samtidig en forutsigbarhet i forhold til innbetalingen. Et alternativ kan være å ha flytende rente og betale inn litt ekstra hver måned. Skulle renten bli høyere senere kan du da redusere slike ekstra innbetalinger. Ekstra innbetalinger gjør at nedbetalingstiden kortes ned. Da er det mulig senere å forlenge lånet til opprinnelig lengde slik at terminbeløpet reduseres.

Jeg bandt renten 1. mars 2015 på 2,129 % for 5 år. Jeg tjente på det i 2015, tapte i 2016 og frem til og med februar 2017. Fra og med 1. mars 2017 tjener jeg på det. Med mitt studielån blir det uansett ikke mye penger. Når fastrenteavtalen går ut har jeg bare to år igjen og har dermed ingen mulighet til noe annet enn flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. oktober.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 5,68 % i september og 27,88 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 4,64 % i september og 26,70 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 9,12 % i september og 35,96 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 4,75 % i september og 30,48 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 413,22 % i september og 125,93 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 96,36 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 46,84 % (62,63 % årlig nominell rente)
IPS 9,58 % (12,80 % årlig nominell rente)
Totalt 15,79 % (21,11 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,51 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,84 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,44 % nominell rente og 8,78 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,50 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig nominell rente på 305,38 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 44.275,47 i september og tatt ut netto kr 10.750.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2017:

DNB Global Indeks kr 27.266
Nordnet Superfondet Norge kr 7.187
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.486
Bankinnskudd kr 2.747,79
Totalt kr 38.686,79

Dette er en økning på kr 6.013,30 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,8 %
Nordnet Superfondet Norge 3,8 %
Alfred Berg Indeks Classic 11,9 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 14,2 %
DNB Global Indeks 14,4 %
KLP AksjeVerden Indeks 54,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 39,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,80 %
Obligasjonsfond 10,56 %
Aksjefond 84,64 %