Aksjefond via Nordnet eller Skandiabanken?

De som kjøper aksjefond kan velge å gjøre det via sin vanlige bank eller direkte med fondsforvaltere. Ulempen vil da være at en ofte blir begrenset til å velge blant bankens eller forvalterens egne fond.

Velger du derimot å kjøpe fond via Nordnet eller Skandiabanken kan du velge fritt blant over 400 fond. Fordelen er at du lettere kan sammenligne fond, flytte penger mellom fond og minstebeløpet for kjøp vil ofte være redusert. Spørsmålet blir da hvilken av disse to bør en velge?

Fordelen med Skandiabanken er at alle fondene kan kjøpes gebyrfritt, det gjelder også for de fleste fondene i Nordnet. Skandiabanken har en gebyrfri fondskonto uten VPS nr. Kjøp og salg vil bli meldt direkte til skattemyndighetene slik at inntekter eller fradrag kommer ferdig utfylt i selvangivelse. Det gjelder ikke for noen få utenlandske fond. Ingen realisasjonsoppgave, ingen skjemaer å fylle ut ved selvangivelsen. Det er også enklere å overføre penger fra fondskontoen direkte til brukskonto i Skandiabanken.

Kjøp av aksjefond via Nordnet innebærer at du må betale inn penger til Nordnet som du så kan bruke til kjøp av aksjefond. Det er litt mer tungvint. Du kan sette opp en avtalegiro og du kan sette opp fast kjøp av fond som blir belastet din depotkonto i Nordnet den 28. i hver måned. Du kan også sette opp avtalegiro med betaling direkte inn til enkelt fond. Løsningen er litt mer tungvint og mindre fleksibel enn faste oppdrag i Skandiabanken. Den største ulempen er realisasjonsoppgaver ved fondshandel som gjør skatteoppgjøret mer tidkrevende. Det som er fordelen med fond i Nordnet er at de kan belånes. Lånet kan brukes til å kjøpe verdipapirer med eller tas ut til andre formål. Har investeringene falt i verdi og du trenger penger kan det være bedre å låne med sikkerhet i aksjefondene enn å selge med tap eller ta opp dyre forbrukslån. Jeg vil anbefale alle som sitter med aksjefond og dyr forbruksgjeld å vurdere å flytte fondene til Nordnet og refinansiere den dyre gjelden ved å belåne aksjefondene. Da blir du med på oppturen når den kommer og du betaler under 7 % effektiv rente til Nordnet istedenfor over 20 % på et dyrt kredittkort.

Du bør også sjekke hvordan du raskt kan bli kvitt kredittkortgjeld.

Investeringskonto Zero er en gebyrfri Unit Link. Du kan kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatt før pengene tas ut. Du mister skjermingsfradraget, men får et rentefritt lån fra staten ved at skatten blir utsatt til pengene tas ut. Det er tvilsomt om dette er lønnsomt for investeringer i aksjefond. Kjøp og salg av aksjer foretas av fondet uten at du beskattes før du selger andeler i fondet. Du vil normalt flytte penger mellom fond noen få ganger i året og da ofte bare mindre korreksjoner.
Hele poenget med å investere i aksjefond isteden for enkeltaksjer er å slippe å stadig vekk flytte penger rund. Det gjør forvalteren av fondet for deg.
For investering i obligasjonsfond er Investeringskonto Zero et godt valg. Rene rentefond som forsøker å oppnå en avkastning lik eller like under interbankrenten bør du ligge unna. En sparekonto hos Nordax Finans gir 4,25 % rente. Blue Step Finans gir 3,85 %

Konklusjonen er at dersom du ikke ønsker eller trenger belåning så investerer du i aksjefond via Skandiabanken og obligasjonsfond via Nordnets Investeringskonto Zero.

Ønsker du å belåne fondene så kjøper du aksjefond via en vanlig handelskonto i Nordnet og investerer ikke noe i obligasjonsfond siden de gir en avkastning som er lavere enn Nordnets utlånsrente.

Sjekk også ut min plan for langsiktig investering.