Hva jeg har lært av Nikkei 225 indeksen

På bloggen Early Retirement Now kom jeg over en post som bl.a kommenterer Nikkei 225 indeksen. Det er mildt sagt skremmende lesning. I 1989 nådde indeksen sitt høyeste nivå på 38957. Så kom fallet. Nå er det gått 27 år og indeksen har ennå ikke tatt seg opp igjen. 27. mai i år var den på 16.834. Det betyr at 100 kr investert i 1989 bare er verdt 43,21 kr i dag. Dette er tall i nominelle kroner. Målt i kjøpe kraft blir det enda verre for ikke å snakke om den avkastningen en kunne fått ved å investere i noe annet. Et interessant poeng er at indeksen nådde sitt laveste nivå på 7155 i 2009 og at det etter det har vært en klar økning.

Hva kan vi så lære av dette?

1. Det finnes ingen garantier. Det å investere over lang tid reduserer risikoen betydelig, men der vil være mulighet for tap uansett tidshorisont.

2. Diversifisering er viktig. Plasserer du alt i et marked er risikoen høy. Det er ikke nok å diversifisere innen et marked. Du må fordele investeringene på flere markeder.

3. Fordel investeringene over tid. De som investerte før toppunktet i 1989 og fortsatte å investere etter fallet ville ha kommet mye bedre ut. Går du sakte inn reduserer du risikoen betraktelig. Du vil i en periode sannsynligvis få litt lavere avkastning enn om du gikk inn med alt på en gang. Det er en forsikringspremie. Når du forsikrer huset ditt mot brann vet du at sannsynligheten for brann er nesten lik null. Du vet også at forsikringsselskapene betaler ut mindre enn det folk betaler inn ( de skal ha dekket administrasjon og kapitalkostnader) slik at forventet avkastning på innbetalingene faktisk er negativ. Likevel kjøper folk forsikring for de kan ikke leve med at huset brenner ned.

4. Ikke ta mer risiko enn du trenger. En høy andel aksjer i porteføljen er noe man har for å få en høy avkastning. Hvis du kan klare deg med lavere avkastning så reduser aksjeandelen. Sparer du til et bestemt formål og ser at får betydelig høyere avkastning enn forventet og ser at du ligger godt foran ditt eget tidsskje går det an å justere ned aksjeandelen. Det samme gjelder om du skulle nå sparemålet før tiden. De som sparer opp penger for å kunne leve av dem resten av livet kan også redusere aksjeandelen hvis de er sikre på at oppsparte midler uansett er nok.

Personlig så sparer jeg årlig i IPS. Jeg har diversifisert mellom aktivaklasser (aksjer og obligasjoner) og mellom markeder (globalt, Norge og vekstmarkeder) Uten om IPS har jeg noe investert i fond som er belånt, men bruker nå mye penger på nedbetaling av kredittkort. Risikoen jeg tar er betydelig høyere enn jeg skulle ønske. Men med hensyn til hvor jeg er og hvor jeg vil så må det være sånn foreløpig.

Ukens rapport

Dette har vært en sterk uke på børsene. Jeg har hatt en god utvikling i mine fond. Mai totalt sett går faktisk i pluss. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i mai tilsvarer en årlig nominell rente på 19,03 %. Det tilsvarer en økning på 1,40 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 18,75 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har tatt ut totalt kr 2.000.

Planen fremover

Jeg fortsetter med å ta ut penger neste uke. Hvis utviklingen neste uke blir like god som denne begynner jeg med å selge meg ut. Jeg fokuserer på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Da må jeg ha mindre gjeld. Min årlige innbetaling i IPS er utsatt til høsten når restskatten er betalt.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond. De selges kun hvis det er nødvendig for å dekke utgifter i forbindelse med bloggene.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig på nytt. Det må i så fall være et fall på god over 5 %, helst opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -18,75 % (-46,38 % årlig nominell rente)
IPS -2,19 % (-5,41 % årlig nominell rente)
Totalt -6,46 % (-15,97 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,98 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,67 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto kontantuttak kr 15.300

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,7 %
DNB Global Indeks 25,2 %
DNB Health Care 7,5 %
Fidelity Singapore A-USD 32 %
Fidelity Switzerland A-CHF 30,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,8 %
Nordnet Superfondet Norge 11 %
DNB Global Indeks 39 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Slik investerer jeg

Lønnsoppgjøret i staten

Partene ble i natt enige om ny tariffavtale. Statsansatte får 1,15 % økning fra 1. mai. Det er satt av mye til lokale forhandlinger. Det var nettopp spørsmålet om lokaleforhandlinger som var grunnen til at det ble brudd. Fagforeningene vil ha mest mulig sentralt, mens staten ville ha nesten alt ved lokale forhandlinger. Nå har de blitt enige om et oppgjør der omtrent halvparten skal forhandles lokalt. Det er satt av 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Ved lokale forhandlinger vil det være en del som ikke får noe. De vil i praksis få en nedgang i reallønna. Det eneste råd jeg kan gi er at alle fagorganiserte tar kontakt med foreningen for å fremme krav ved lokale forhandlinger.

De var også uenige om pensjon, men det løste de typisk nok ved å bare utsette det.

Selv om jeg ikke hadde ventet å få mye ved dette oppgjøret er det skuffende lite. Jeg får rundt 200 kr mer netto i måneden. Jeg skal se hvilke muligheter jeg til å få noe mer.

Protokollen og nye lønnstabeller finnes på nettsidene til LO Stat. Det som gjenstår nå er ur-avstemming blant fagforeningene og at avtalen godkjennes av Stortinget. Det regner jeg med går greit.

Sparetips i ferien

Nå er der ferietid og pengene sitter løst. En moralpreken er om økonomi er kanskje det siste folk vil ha, men her får dere likevel noen sparetips.

Forbruk

Den økonomiske realitet er at en over tid ikke kan bruke mer enn det en tjener. Det gjelder også i ferien. En ferie er egentlig ikke noe ekstraordinært. Vi har ferie rett som det er. Selv sommerferien er noe ganske regelmessig som kommer hvert år. De vanlige økonomiske prinsipper bør en derfor forsøke å forholde seg til. Kjøp dagligvarer i dagligvareforretninger og ikke i kiosken slik som du gjør ellers. Spis hjemme, gjerne med grilling i hagen istedenfor å spise ute slik du vanligvis gjør. Det vil naturligvis bli noe utskeielser det er helt naturlig. Det er trossalt ferie. Det viktigst er å ikke slippe alle økonomiske hemninger løs. Det er en helt vanlig ferie, ikke en «en gang i livet hendelse».

Hotell og flyreiser

Coop HotellKupp gir inntil 60 % rabatt på hoteller i hele Europa. Du må være eller bli medlem av Coop. Du kan også sjekke ut nettsider som Expedia og Hotels.com. Jeg har tidligere omtalt Kickback og Viatrumf som gir rabatter på bl.a Expedia og Hotels.com.

Valuta

Generelt får du bedre kurs ved å betale med kort i utlandet enn om du veksler til kontanter i bank i Norge. Det fleste kort har et valutapåslag på 1,75 %. Det er noen kort som har 2 % valutapåslag. Det finnes også noen kort med kun 1,5 % har du flere kort kan det være lurt å bruke de med lavest på slag. Det er viktig å betale i lokal valuta. Butikker som tilbyr å belaste kortet i norske kroner tjener grovt på vekslingskursen.

Det er generelt dyrt å veksle til utenlandske sedler i Norge. Bankene tjener grovt på valutakursen og ofte tar de et fast gebyr i tillegg. Det kan likevel være en fordel å ha noe i kontanter. Bruker du Forex Bank så betaler du ikke noe gebyr ved kjøp av valuta. Du kan også veksle tilbake gebyrfritt mot å vise kvittering. Det tjener penger på vekslingskursen slik andre banker gjør, men tar ikke gebyr i tillegg.

Reiseforsikring

Sjekk at du har reiseforsikring. De fleste kredittkort har gratis reiseforsikring. Sjekk vilkårene nøye. Det er ofte krav som må være oppfylt for at forsikringen er gyldig. Normalt er det krav om at halvparten av reiseutgiftene betales med kredittkort. Normalt gjelder forsikringen bare inntil 45 dager. Det kan være lurt med en vanlig helårs reiseforsikring.

Bøker

Noe litteratur vil en gjerne ha med på reiser. Da er biblioteket et godt sted å låne bøker gratis. Har du uleste bøker liggende ta dem med. Nå får du kanskje sjansen til å lese den boken du aldri har lest. Skal du kjøpe bøker så kan det være lurt å planlegge det på forhånd fremfor å måtte velge noe i siste liten på flyplassen.

I mai har Tanum og Adlibris vårsalg med inntil 70 % avslag. Ark har et prisras der det selger pocketbøker fra 69 kr.

yA Høyrentekonto Pluss – 2,1% rente fra første krone

yA Høyrentekonto Pluss har 2,1% rente fra første krone. Det er den beste renten du kan få på en sparekonto. Sjekk gjerne ut min oversikt. Det er ikke noe krav om minstebeløp. yA Høyrentekonto Pluss har 1 gebyrfritt uttak per kalenderår. Uttak utover dette belastes med 1 % i gebyr. I tillegg til et gebyrfritt uttak kan du også ta ut rentene, men det på gjøres i et uttak.

Selv om 2,1 % rente er høyere enn det andre banker gir er det forlite til å dekke skatt og inflasjon. Skal du spare deg opp penger må du inn i fond. Kontoen er best egnet til å ha en reserve til uforutsette utgifter. Gebyret på 1 % er en stor ulempe. Men det er en enkel måte å gå rundt det på. Når du får store uforutsette utgifter rømmer du kontoen. Det du ikke trenger plasserer du på en vanlig spare konto ut året. Skulle det skje noe mer uforutsett samme år så tar du ut pengene gebyrfritt. For en konto som bare skal brukes den ene gangen det er krise går dette helt fint.

Skatteforliket

Det ble inngått et bredt forlik om endring av skattereglene. Det vil for folk flest ikke bli så store endringer siden det totale skattenivået ikke vil bli mye endret. Jeg vil anta at regjeringen vil fortsette sin linje med marginale skattelettelser. Partiene på Stortinget, med unntak av SV og Miljøpartiet, har blidt ening om system, men valgt å fortsatt være uenige om det totale skattenivå.

Det er 3 endringer som er viktige for de som sparer/investerer.

1. Selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt skal reduseres til 23 % innen 2018. Det betyr mindre skatt på rente inntekter, leieinntekter og investeringer i investeringskonto. Trinnskatten vil bli økt slik at privat personer totalt ikke betale så mye mindre skatt. Aksjonærer betaler mer skatt på gevinster for å kompensere for lavere selskapsskatt slik at de totalt betaler like mye som i dag.

2. Mindre formueskatt på aksjeinvesteringer. Ved beregning av skattegrunnlaget skal verdiene fastsettes til 80 % av markedsverdi. Gjelden knyttet opp mot slike investeringer vil bare gi fradrag med 80 %.

3. Forskjellen i beskatning av investeringskonto og vanlig aksje og fondskonto reduseres. Dette gjøres ved å øke skjermingsfradraget. Det vil også bli innført en Aksjekonto hvor skatten blir utsatt til pengene tas ut. Dette blir en konto uten forsikringselement og dermed ingen forsikringspremie. Det skal også være mulig å belåne en slik konto.

Det er ikke nevnt noe om endring i skatteregler for Investeringskonto. Aksjegevinster i en investeringskonto beskattes lavere en om de eies direkte. Det har vært et ønske å redusere den forskjellen. Nå virker det som om en forsøker å redusere den forskjellen ved å øke skjermingsfradraget. Skjermingsfradraget skal ikke lenger baseres på statsobligasjoner, men noe mer representativt for risikofri rente. Problemet er at skjermingsfradraget fortsatt skal være lik risikofri rente og blir dermed fortsatt lavt. I perioder med høy avkastning i aksjemarkedet vil skjermingsfradraget ha mindre betydning. Planen er å øke beskatningen av aksjegevinster til over 32 %. I investeringskonto vil skatten reduseres til 23 % og eventuelt enda lavere. En marginal økning av skjermingsfradraget kan ikke jeg se at vil veie opp. Det er mulig det blir tatt noen andre grep for å utligne denne forskjellen. Det blir ved budsjettbehandlingen til høsten og de kommende år at vi får avklart detaljene.

Jeg sparer i IPS. Med redusert skatt på alminnelig inntekt og økt trinnskatt blir den ordningen mindre lønnsom. Når jeg ser detaljene til høsten må jeg gjøre en ny beregning av, lønnsomhet og også vurdere den opp mot andre alternativer. Det er bare et tidsspørsmål før jeg stopper innbetalingen.

Ukens rapport

Dette har vært en turbulent uke, men utvikling i mine fond har totalt vært positiv denne uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i mai tilsvarer en årlig nominell rente på -160,56 %. Det tilsvarer et fall på 8,77 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 22,02 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner denne uken

Planen fremover

Jeg kommer til å ta ut noe penger neste uke. Ellers sitter jeg og venter på at fondene skal ta seg opp så mye at jeg kan selge med god gevinst. Jeg fokuserer på nedbetaling av kredittkort. Jeg har også restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Da må jeg ha mindre gjeld. Min årlige innbetaling i IPS blir utsatt til høsten når restskatten er betalt.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond og de skal ikke selges.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig på nytt. Det må i så fall være et fall på god over 5 %, helst opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -22,02 % (-57,17 % årlig nominell rente)
IPS -4,08 % (-10,59 % årlig nominell rente)
Totalt -8,78 % (-22,80 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,02 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,62 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto kontantuttak kr 13.300

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,6 %
DNB Global Indeks 25,4 %
DNB Health Care 7,5 %
Fidelity Singapore A-USD 32,2 %
Fidelity Switzerland A-CHF 30,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,5 %
Nordnet Superfondet Norge 10,7 %
DNB Global Indeks 39,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Få rabatt på netthandel

Det finnes et hav av kuponger og rabattordninger for de som handler på nett. Du kan spare mye ved å søke etter kuponger i Google. Dette kan være tidkrevende og ofte er det vilkår og begrensninger på slike rabatter og kuponger. Et alternativ kan være å bli medlem av nettsider som gir penger tilbake i en rekke butikker. Da har du et sted å forholde deg til og du vet at du uansett ikke betaler full pris.

KickBack

KickBack.no gir deg penger tilbake ved kjøp i 270 nettbutikker. Pengene kan veksles inn i forskjellige gavekort eller utbetales til bankkonto. KickBacks du får varierer fra et fast beløp til 10 % av det du handler for. De enkelte butikker har noen begrensninger som at KickBacks ikke gis i tillegg til andre rabatter, eller varer lagt ut på spesielle tilbud. KickBacks regnes heller ikke av moms og frakt. Antall steder der du kan få KickBacks er så høyt at de fleste vil kunne få rabatt der de uansett handler på nett, enten det gjelder klær, reise, hotell, bilutleie, bøker eller annet.

Santander har et tilsvarende KickBack for sine kredittkort, Gebyrfri Visa, Flexi Visa og Santander Red. De opererer med over 220 nettbutikker som gir kickbacks. Jeg vet ikke om det er nøyaktig de samme butikkene, men etter det jeg kan se virker det som om det er mange av de samme nettbutikkene.

Forskjellen mellom Santanders program og KickBack.no er at Santander setter pengene rett inn på kredittkortet, mens KickBack.no betaler til bankkonto først når du har tjent 200 kr.

KickBacks.no virker greit for de som ikke kan eller vil bruke kredittkort. De som gjerne bruker kredittkort på nett kan sjekket ut Santander KickBack. Dersom du får like bra rabatt der i de samme butikkene så er det enklere med penger rett inn på kredittkortet.

Jeg har en liste over kredittkort som gir rabatter. Det er nok litt mer praktisk, men da er du avhengig av å bruke kredittkort.

Viatrumf

Er du medlem av Trumf kan du bruke Viatrumf som fungerer veldig likt som Kickback. Du får inntil 12 % trumfbonus som du kan ta ut i kontanter. De har over 100 tilknyttede brukersteder på nett. Det er brukersteder innenfor de fleste bransjer som hotell, fly, klær, interiør, bokhandel og mye mer.

Les mer om Trumf.

Storebrand Fondskonto

Jeg har tidligere omtalt Nordnet investeringskonto Zero som var den første gebyrfrie kapitalforsikringen og DNB Investeringskonto. Nå tar jeg for meg Storebrand Fondskonto.

De tar ikke noe administrasjonsgebyr for kontoen og heller ikke noe gebyr for innbetalinger. Kontoen kan derfor være et alternativ til Nordnet og DNB.

Storebrand Fondskonto krever at du oppretter Avtalegiro. Hos Nordnet setter du inn så mye eller så lite du vil. Storebrand tilbyr også uttaksavtale slik at penger utbetales automatisk.

Hvis du ikke vil velge fond selv tilbyr Storebrand tre spareprofiler: Forsiktig spareprofil, Balansert spareprofil og Offensiv spareprofil.

Hvis du heller vil velge fond selv tilbyr Storebrand 42 fond. De 42 fondene du kan kjøpe hos Storebrand inkludere fond som Storebrand Indeks – Alle Markeder og Storebrand Indeks – Norge. Nordnet tilbyr langt flere billige indeksfond i forskjellige markeder. I motsetning til Nordnet og DNB er det ikke mulig å bruke Storebrand Fondskonto til å handle verdipapirer på børs slik som aksjer, obligasjoner og ETF.

En fordel med Storebrand er at de som allerede er kunde i Storebrand vil kunne se alt på ett sted. En må nesten selv vurdere hvor viktig det er. En liten ulempe med Nordnet er at du må overføre penger til Nordnet fra annen bank. Skal du kjøpe fond må du legge inn bestilling før kl: 08:30. Penger du setter inn på kontoen vil bokføres etter denne fristen og du må vente til neste dag med å kjøpe fond. Du kan selvfølgelig legge inn bestilling av fond etter kl 08:30, men da vil bestillingen bare bli liggende til neste dag. Skal du ta ut penger så må uttaket registreres før kl 10:30 for at du skal få ut penger samme dag. Selger du fond og det posteres etter denne fristen så får du ikke ut de pengene før neste dag.

Jeg vil anta at hvis du har lønnskonto i Storebrand og bruker Storebrand Fondskonto kan du overføre penger umiddelbart i nettbanken. For meg er ikke en slik fordel viktig nok til at jeg vil velge Storebrand.

I Nordnet kan du velge blant 470 fond og i tillegg handle enkeltaksjer, obligasjoner og ETF. Fordelen Storebrand har med mulighet for å velge spareprofil og uttaksavtale er ikke viktig nok for meg. Storebrand betaler ut 105 % ved dødsfall, mens Nordnet betaler 101 %. Det bør ikke tillegges vekt. Investeringer i disse produktene gjøres ikke for forsikringens del. Disse produktene er til for at folk skal kunne spare seg opp penger med utsatt skatt. Da er det avkastning og risiko som er det viktigste. Et stort utvalg investeringsalternativer som Nordnet øker sannsynligheten for at du finner fond med god avkastning. Det blir også lettere å få den investeringsprofil og risiko du selv ønsker.

Selv om Storebrand Fondskonto ikke når helt opp til Nordnet Investeringskonto Zero, så synes jeg det er bra at vi får mer konkurranse og flere gebyrfrie alternativer.

Ukens rapport

Jeg har hatt en svak negativ utvikling i mine fond denne uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i mai tilsvarer en årlig nominell rente på -388,24 %. Det tilsvarer et fall på 13,79 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 23,21 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner denne uken

Planen fremover

Hovedfokuset nå er nedbetaling av gjeld og restskatt på 40.377 pluss renter. Jeg håper å kunne gå ned til 60-70 % stilling neste år. Da må jeg ha mindre gjeld. Min årlige innbetaling i IPS blir utsatt til restskatten er betalt.

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond og de skal ikke selges.

Det jeg ellers har igjen av fond selges først når jeg har fått en tilstrekkelig god avkastning. Jeg håper å kunne selge ut noe senere hvis markedet tar seg opp. Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig på nytt. Det må i så fall være et fall på god over 5 %, helst opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -23,21 % (-63,40 % årlig nominell rente)
IPS -4,57 % (-12,48 % årlig nominell rente)
Totalt -9,54 % (-26,06 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,84 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,70 % før jeg blir overbelånt.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto kontantuttak kr 13.300

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,7 %
DNB Global Indeks 25,2 %
DNB Health Care 7,5 %
Fidelity Singapore A-USD 32,1 %
Fidelity Switzerland A-CHF 30,5 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,6 %
Nordnet Superfondet Norge 10,8 %
DNB Global Indeks 38,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg