Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,18 % i april og 8,71 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 0,27 % i april og 27,41 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -7,41 % (-22,54 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -20,78 % (-63,20 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -5,17 % (-20,97 % årlig nominell rente)
Zero -4,35 % (-13,24 % årlig nominell rente)
IPS -5,48 % (-16,67 % årlig nominell rente)
PKB -4,43 % (-13,48 % årlig nominell rente)
Totalt -5,10 % (-15,50 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 766,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.661,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.615,00
Kontanter kr 33.955,90
Totalt kr 41997,90

Dette er en reduksjon på kr 1.980,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,5 %
Nordnet Indeksfond Global 70,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har kjøpt fond for 100 kr i april.

Kontanter 0,2 %
MS INVF US Growth A 20,7 %
Nordnet Indeksfond Global 79,2 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 108 kr og kjøpt fond for 100 kr.

KLP Obligasjon 5 år 84,7 %
Nordnet Indeksfond Global 15,3 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 48,97 %
Obligasjonsfond 11,01 %
Aksjefond 40,02 %

Pensjonssparing 47,19 %
Depositum husleie 1,02 %
Frie midler 51,80 %

Lånekassa øker rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mai 2022. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 1,667 prosent. Fastrentene fra 1. mai blir 2,774 prosent for 3 år, 2,901 prosent for 5 år og 3,018 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank har satt opp renten flere ganger, siste gang var 24. mars. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Den neste renteøkningen kommer sannsynligvis i juni. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Alle rentene er lave. Til tross for varslede renteøkninger vil rentenivået generelt være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig hvis man ønsker en forutsigbarhet.

Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg tror jeg hadde valgt flytende rente.

Renten på 10 år er veldig lav. Det kan komme store politiske og markedsmessige endringer over en så lang periode. Jeg kan derfor forstå at noen vil ha en forsikring mot slike endringer. Men det vil koste i form av en lang periode med høre rente. sannsynligheten for store endringer er lav. Problemer kan også løses ved å stramme inn på annet forbruk og eventuelt søke om betalingsutsettelse på studielånet i perioder med økonomiske problemer.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. april.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,89 % i mars og 7,44 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,88 % i mars. Den er redusert med 27,22 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -7,13 % (-28,91 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -17,62 % (-71,48 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,53 % (-26,48 % årlig nominell rente)
Zero -5,30 % (-21,48 % årlig nominell rente)
IPS -6,81 % (-27,60 % årlig nominell rente)
PKB -3,90 % (-15,81 % årlig nominell rente)
Totalt -4,79 % (-19,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 794,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.579,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.629,00
Kontanter kr 33.963,33
Totalt kr 41.965,33

Dette er en reduksjon på kr 2.012,65 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 69,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 2,1 %
MS INVF US Growth A 21 %
Nordnet Indeksfond Global 76,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

KLP Obligasjon 5 år 85,2 %
Nordnet Indeksfond Global 14,8 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 48,23 %
Obligasjonsfond 11,22 %
Aksjefond 40,55 %

Pensjonssparing 47,92 %
Depositum husleie 1,03 %
Frie midler 51,05 %

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 0,1 % i februar og 5,45 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 2,24 % i februar og 27,85 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -6,46 % (-39,97 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -14,12 % (-87,37 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,9 % (-42,67 % årlig nominell rente)
Zero -3,24 % (-20,06 % årlig nominell rente)
IPS -7,65 % (-47,36 % årlig nominell rente)
PKB -4,88 % (-30,18 % årlig nominell rente)
Totalt -5,52 % (-34,15 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 659,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.527,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.702,00
Kontanter kr 34.190,97
Totalt kr 42.078,97

Dette er en reduksjon på kr 1.899,01 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,2 %
Nordnet Indeksfond Global 69,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 2,1 %
MS INVF US Growth A 20,8 %
Nordnet Indeksfond Global 77,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

KLP Obligasjon 5 år 85,6 %
Nordnet Indeksfond Global 14,3 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Den eneste transaksjonen er den vanlige rebalansering og nedvekting.

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 47,71 %
Obligasjonsfond 11,51 %
Aksjefond 40,78 %

Pensjonssparing 48,33 %
Depositum husleie 1,05 %
Frie midler 50,62 %

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 5,35 % i januar.
 • Beholdningen av fond er redusert med 26,20 % i januar.

Jeg har solgt aksjefond i mine Aksjesparekontoer for å få egenkapital til boligkjøp. Det eneste jeg har igjen nå er skattepliktig avkastning.

Jeg har også en buffer i investeringskonto Zero

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -3,54 % (-41,65 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -8,52 % (-100,31 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -4,65 % (-54,71 % årlig nominell rente)
Zero -1,72 % (-20,22 % årlig nominell rente)
IPS -5,29 % (-62,32 % årlig nominell rente)
PKB -2,73 % (-32,13 % årlig nominell rente)
Totalt -3,33 % (-39,24 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 721,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.695,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.791,00
Kontanter kr 35.075,97
Totalt kr 43.282,97

Dette er en reduksjon på kr 695,01 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 34.201,41 og tatt ut kr 34.157

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,8 %
Nordnet Indeksfond Global 69,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har solgt fond for kr 116.966,12 kr og tatt ut kr 116.860

Kontanter 2 %
MS INVF US Growth A 21,1 %
Nordnet Indeksfond Global 76,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

KLP Obligasjon 5 år 85,4 %
Nordnet Indeksfond Global 14,5 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,5 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 46,46 %
Obligasjonsfond 11,19 %
Aksjefond 42,35 %

Pensjonssparing 49,49 %
Depositum husleie 1,05 %
Frie midler 49,47 %

3,03 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 9,09 kr for 2021. I tillegg har jeg fått 1 øre i renter på kontoen.

Dette er betydelig mindre enn tidligere år. Jeg handler stort sett på Kiwi på vei hjem fra jobb. Det hender jeg handler på Coop Extra på lørdager for å få brukt kupongene. Det er litt lengre å gå enn til nærmeste Kiwibutikk. Prisene er omtrent de samme. Noe er billiger og noe er dyrere. Kupongene gjør at jeg kommer litt bedre ut.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut fortløpende. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf

Høyere rente på studielån

Fra 1. mars vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,322 prosent til 1,490 prosent. Det er en økning på 0,168 prosent. Det utgjør 840 kr i året for de med et studielån på 500.000.

24. september økte Norges Bank renten fra 0 til 0,25 %. Renten på studielånet følger markedet, men med et etterslep. Det er i mars at vi ser den fulle effekten av renteøkningen.

Prognosen til Norges Bank er at styringsrenten skal økes til 1 % innen september 2022 og til 1,7 % innen utgangen av 2024. Det er dermed naturlig at studierenten økes tilsvarende i samme periode. Det er en moderat økning. Renten på studielån vil fortsatt være lav.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1. mars blir offentliggjort 10. februar med søknadsfrist 17. februar.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 27,23 % i desember og 96,41 % totalt i 2021.
 • Beholdningen av fond har økt med 1,60 % i desember og 59,29 % totalt i 2021.
 • Gjelden er redusert med 100 % i 2021.
 • Nettoformuen har økt med 27,23 % i desember og 104,90 % totalt i 2021
 • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Jeg har fått utbetaler deler av et arveoppgjør som gir en uvanlig stor formuesøkning og kontant beholdning.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 22,96 % årlig nominell rente.
ASK generell sparing 13,10 % årlig nominell rente.
ASK Sbanken -12,38 % årlig nominell rente. Regnet fra 14. desember.
Zero -1,03 % årlig nominell rente.
IPS 21,36 % årlig nominell rente. Regnet fra 21. januar.
PKB 15,71 % årlig nominell rente.
Totalt 15,92 % årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.167,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.837,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.068
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 43.977,98

Dette er en økning på kr 6.626,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 71,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.095 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1%
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 29 %
Nordnet Indeksfond Global 50,6 %

Sbanken ASK:

Jeg har satt inn 3.081 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 4368 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 84,8 %
Nordnet Indeksfond Global 15,2 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 23,58 %
Obligasjonsfond 11,89 %
Aksjefond 64,53 %

Pensjonssparing 53,73 %
Depositum husleie 1,11 %
Frie midler 45,16 %

Skattekortet for 2022 er klart

I dag er skattekortet for 2022 klart. Alle får nå en skattetrekksmelding som inneholder opplysninger om skattekortet.

Arbeidsgiver henter inn skattekortet elektronisk. Det er derfor ingenting du skal levere til arbeidsgiver.

Hvis du har frikort og har flere arbeidsgivere må du selv logge inn å fordele fribeløpet mellom de forskjellige arbeidsgivere.

Har du flere arbeidsgivere skal den som betaler ut mest lønn trekke som hovedarbeidsgiver og de andre skal trekke skatt som biarbeidsgiver. Hvis en biarbeidsgiver ikke får annen beskjed kan du risikere at de trekker skatt som om de var hovedarbeidsgiver. Da blir skattetrekket for lavt og du risikerer restskatt.

Du bør også sjekke grunnlaget for skattetrekksmeldingen. Dersom dine inntekter eller fradrag blir annerledes i 2022 så blir skattetrekket feil. Et for lavt skattetrekk er ikke nødvendigvis et problem hvis du er forberedt. Betaler du inn ekstra innen 31. mai 2023 blir det helt rentefritt.

Betaler du for mye skatt betyr det at du sparer opp penger som du får tilbake ved skatteoppgjøret i Juni 2023. Det finnes de som synes dette er en grei måte å spare penger på. Sparingen er automatisk en blir ikke like lett fristet til å bruke opp pengene. Men renten er elendig og det finnes andre måter å spare på som er bedre.

Du kan velge en god sparekonto med 1 % rente og ha pengene disponibelt når du trenger dem. Da kan du slipper å ta opp dyre forbrukslån eller bruke kredittkort.

Ønsker du å ha pengene litt mindre tilgjengelig kan du spare i fond på en aksjesparekonto, spare i IPS eller betale ned ekstra på lån. Dette kan med fordel kombineres med automatisk betaling fra lønnskontoen på lønningsdagen.

Du kan se og endre skattekortet på skatteetaten.no

Høyere rente på studielån

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. januar 2022. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 1,322 prosent. Fastrentene fra 1. januar blir 2,257 prosent for 3 år, 2,501 prosent for 5 år og 2,667 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank satte opp renten med 0,25 % 23. september. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Alle rentene er svært lave. Til tross for varslede renteøkninger vil rentenivået generelt være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig hvis man ønsker en forutsigbarhet.

Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg tror jeg hadde valgt flytende rente.

Renten på 10 år er veldig lav. Det kan komme store politiske og markedsmessige endringer over en så lang periode. Jeg kan derfor forstå at noen vil ha en forsikring mot slike endringer. Men det vil koste i form av en lang periode med høre rente. sannsynligheten for store endringer er lav. Problemer kan også løses ved å stramme inn på annet forbruk og eventuelt søke om betalingsutsettelse på studielånet i perioder med økonomiske problemer.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. desember

Utnytt studielånet