3,03 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 9,09 kr for 2021. I tillegg har jeg fått 1 øre i renter på kontoen.

Dette er betydelig mindre enn tidligere år. Jeg handler stort sett på Kiwi på vei hjem fra jobb. Det hender jeg handler på Coop Extra på lørdager for å få brukt kupongene. Det er litt lengre å gå enn til nærmeste Kiwibutikk. Prisene er omtrent de samme. Noe er billiger og noe er dyrere. Kupongene gjør at jeg kommer litt bedre ut.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut fortløpende. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf

Høyere rente på studielån

Fra 1. mars vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,322 prosent til 1,490 prosent. Det er en økning på 0,168 prosent. Det utgjør 840 kr i året for de med et studielån på 500.000.

24. september økte Norges Bank renten fra 0 til 0,25 %. Renten på studielånet følger markedet, men med et etterslep. Det er i mars at vi ser den fulle effekten av renteøkningen.

Prognosen til Norges Bank er at styringsrenten skal økes til 1 % innen september 2022 og til 1,7 % innen utgangen av 2024. Det er dermed naturlig at studierenten økes tilsvarende i samme periode. Det er en moderat økning. Renten på studielån vil fortsatt være lav.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1. mars blir offentliggjort 10. februar med søknadsfrist 17. februar.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 27,23 % i desember og 96,41 % totalt i 2021.
 • Beholdningen av fond har økt med 1,60 % i desember og 59,29 % totalt i 2021.
 • Gjelden er redusert med 100 % i 2021.
 • Nettoformuen har økt med 27,23 % i desember og 104,90 % totalt i 2021
 • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Jeg har fått utbetaler deler av et arveoppgjør som gir en uvanlig stor formuesøkning og kontant beholdning.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 22,96 % årlig nominell rente.
ASK generell sparing 13,10 % årlig nominell rente.
ASK Sbanken -12,38 % årlig nominell rente. Regnet fra 14. desember.
Zero -1,03 % årlig nominell rente.
IPS 21,36 % årlig nominell rente. Regnet fra 21. januar.
PKB 15,71 % årlig nominell rente.
Totalt 15,92 % årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.167,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.837,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.068
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 43.977,98

Dette er en økning på kr 6.626,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 71,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.095 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1%
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 29 %
Nordnet Indeksfond Global 50,6 %

Sbanken ASK:

Jeg har satt inn 3.081 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 4368 kr i desember og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 84,8 %
Nordnet Indeksfond Global 15,2 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 23,58 %
Obligasjonsfond 11,89 %
Aksjefond 64,53 %

Pensjonssparing 53,73 %
Depositum husleie 1,11 %
Frie midler 45,16 %

Skattekortet for 2022 er klart

I dag er skattekortet for 2022 klart. Alle får nå en skattetrekksmelding som inneholder opplysninger om skattekortet.

Arbeidsgiver henter inn skattekortet elektronisk. Det er derfor ingenting du skal levere til arbeidsgiver.

Hvis du har frikort og har flere arbeidsgivere må du selv logge inn å fordele fribeløpet mellom de forskjellige arbeidsgivere.

Har du flere arbeidsgivere skal den som betaler ut mest lønn trekke som hovedarbeidsgiver og de andre skal trekke skatt som biarbeidsgiver. Hvis en biarbeidsgiver ikke får annen beskjed kan du risikere at de trekker skatt som om de var hovedarbeidsgiver. Da blir skattetrekket for lavt og du risikerer restskatt.

Du bør også sjekke grunnlaget for skattetrekksmeldingen. Dersom dine inntekter eller fradrag blir annerledes i 2022 så blir skattetrekket feil. Et for lavt skattetrekk er ikke nødvendigvis et problem hvis du er forberedt. Betaler du inn ekstra innen 31. mai 2023 blir det helt rentefritt.

Betaler du for mye skatt betyr det at du sparer opp penger som du får tilbake ved skatteoppgjøret i Juni 2023. Det finnes de som synes dette er en grei måte å spare penger på. Sparingen er automatisk en blir ikke like lett fristet til å bruke opp pengene. Men renten er elendig og det finnes andre måter å spare på som er bedre.

Du kan velge en god sparekonto med 1 % rente og ha pengene disponibelt når du trenger dem. Da kan du slipper å ta opp dyre forbrukslån eller bruke kredittkort.

Ønsker du å ha pengene litt mindre tilgjengelig kan du spare i fond på en aksjesparekonto, spare i IPS eller betale ned ekstra på lån. Dette kan med fordel kombineres med automatisk betaling fra lønnskontoen på lønningsdagen.

Du kan se og endre skattekortet på skatteetaten.no

Høyere rente på studielån

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. januar 2022. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 1,322 prosent. Fastrentene fra 1. januar blir 2,257 prosent for 3 år, 2,501 prosent for 5 år og 2,667 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank satte opp renten med 0,25 % 23. september. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Alle rentene er svært lave. Til tross for varslede renteøkninger vil rentenivået generelt være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig hvis man ønsker en forutsigbarhet.

Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg tror jeg hadde valgt flytende rente.

Renten på 10 år er veldig lav. Det kan komme store politiske og markedsmessige endringer over en så lang periode. Jeg kan derfor forstå at noen vil ha en forsikring mot slike endringer. Men det vil koste i form av en lang periode med høre rente. sannsynligheten for store endringer er lav. Problemer kan også løses ved å stramme inn på annet forbruk og eventuelt søke om betalingsutsettelse på studielånet i perioder med økonomiske problemer.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. desember

Utnytt studielånet

Et delmål er nådd

Jeg har nå 20.000 kr i investeringskonto Zero. Det er ment som en reserve til ny TV, laptop eller kjøleskap.

Jeg har 85 % i KLP Obligasjon 5 år og 15 % i Nordnet Indeksfond Global. Andel aksjefond skal holdes på under 20 %.

Jeg har nå stoppet avtalegiroen. Jeg kommer til å fokusere på investeringer i IPS og Aksjesparekonto.

Dersom jeg har noe ekstrapenger vil det kunne bli noen sporadiske innskudd i Zero fremover.

Viktige økonomitips før nyttår

Det er en del ting som kan være lurt å gjøre før slutten av skatteåret. Det kan lønne seg å begynne tidlig. Det er fort å glemme og ofte har finansinstitusjonene veldig tidlige frister.

IPS

Dersom du vil opprette IPS bør det gjøres i god tid før nyttår. Finansinstitusjonene har også her en tidlig frist. Du kan sette inn 40.000 kr i år og få fradrag på skatten. Du sparer skatt tilsvarende 22 % av innskuddet.

Det er foreslått å redusere grensen til 15.000 fra neste år. Det kan derfor være lurt å sette inn mest mulig i år.

En av fordelene med IPS er at du slipper formueskatt. Det er foreslått å øke formueskatten og redusere verdsettingsrabatten på aksjer. IPS blir dermed enda mer lønnsom for de som betaler formueskatt.

Min artikkel om IPS

BSU

For de som har mulighet til det er BSU normalt den beste spareformen. Du kan sette inn inntil 27.000 kr året og få 20 % fradrag på skatten. Skal du ha fradrag i år må innskuddet gjøres før nyttår.

Min artikkel om BSU

Nordnet endrer plattformavgiftene

Nordnet har nye plattformavgifter fra 1. april. Den viktigste endringen er at de reduserer prisene og fjerner rabattene.

Nye avgifter blir:

 • Aktive fond 0,29 %
 • Indeksfond 0,19 %
 • Pengemarkedsfond 0,09 %
 • Andre rentefond 0,19 %

Det innføres 0,1 % forvaltningshonorar i Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG
og Nordnet Indeksfond Teknologi. Avgiften for automatisk rebalansering og nedtrapping av aksjeandel for Nordnet alderstilpasset pensjon (som tilbys kunder med Egen pensjonskonto) økes fra 0,10 % til 0,19 %.

Konsekvensen av endringer

De som har en stor portefølje betaler mye mer. Andre kunder betaler litt mindre. De billigste indeksfondene får en pris på 0,19 % mot 0,3 % før.

Selv etter denne endringen vil de fleste indeksfond fortsatt være dyrere enn hos Sbanken.

Rentefond, utenom pengemarkedsfond, blir dyrere. Avgiften økes fra 0,15 til 0,19 %.

Har du Egen Pensjonskonto hos Nordnet bør du vurdere å foreta rebalansering og nedvekting selv.

For meg blir eneste konsekvens at jeg betaler mindre.

Denne prisendringen er åpenbart gjort for å konkurrere med Sbanken. De billigste indeksfondene blir konkurransedyktige. De fleste indeksfond vil være 0,13 % dyrere hos Nordnet enn hos Sbanken. Aktive aksjefond blir 0,1 % billigere. Det tror jeg ikke er avgjørende for noen.

Dette kan muligens bremse flukten til Sbanken noe. I Sbanken vil en kunne velge blandt alle indeksfond og betale 0,06 %. Det billigste indeksfond jeg har funnet hos Sbanken er Storebrand Indeks – Alle Markeder A som tar 0,16 %.

Nordnet har flere kontotyper. De tilbyr Investeringskonto Zero og Egen Pensjonskonto. Det gjør ikke Sbanken. Nordnet har også flere fond å velge mellom.

Det blir dermed en vurdering om en bare vil se på pris eller om utvalget også teller.

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 6,41 % i november og 54,38 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 6,73 % i november og 56,78 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 6,41 % i november og 61,05 % hittil i år.
 • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 23,84 % (26,06 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 23,63 % (25,82 % årlig nominell rente)
Zero 0,27 % (0,30 % årlig nominell rente)
IPS 21,73 % (25,34 % årlig nominell rente)
PKB 16,14 % (17,64 % årlig nominell rente)
Totalt 17,77 % (19,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.125,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.850,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.304,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 44.184,98

Dette er en økning på kr 6.833,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i november og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,2 %
DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 51 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 2560 kr i november og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 85 %
Nordnet Indeksfond Global 14,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,30 %
Obligasjonsfond 14,59 %
Aksjefond 81,11 %

Pensjonssparing 68,60 %
Depositum husleie 1,41 %
Frie midler 30 %

Justering av porteføljer

Jeg har en enkel investeringsstrategi og prøver ikke å tukle for mye med den. Nå har jeg gjort to justeringer. I ASK med blogginntekter har jeg fortatt en rebalansering. Beholdningen var nå så skjev at det var nødvendig.

Jeg har en investeringskonto Zero som brukes til buffersparing. Der hadde jeg kun obligasjonsfond. Nå er 15 % investert i et globalt indeksfond. Med en aksjeandel på under 20 % vil all avkastning bli beskattet med 22 %. Det kan derfor være lurt å ha noe aksjefond der.

Kommer det et børskrakk kommer jeg til å rebalansere slik at aksjeandelen på 15 % opprettholdes. Når oppturen kommer lar jeg bare aksjeandelen øke i en periode før jeg rebalanserer andre veien. For å få skattefordelene må aksjeandelen være maksimalt 20 % ved slutten av året.