Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 6,41 % i november og 54,38 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 6,73 % i november og 56,78 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 6,41 % i november og 61,05 % hittil i år.
 • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 23,84 % (26,06 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 23,63 % (25,82 % årlig nominell rente)
Zero 0,27 % (0,30 % årlig nominell rente)
IPS 21,73 % (25,34 % årlig nominell rente)
PKB 16,14 % (17,64 % årlig nominell rente)
Totalt 17,77 % (19,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.125,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.850,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.304,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 44.184,98

Dette er en økning på kr 6.833,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i november og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,2 %
DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 51 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 2560 kr i november og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 85 %
Nordnet Indeksfond Global 14,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,30 %
Obligasjonsfond 14,59 %
Aksjefond 81,11 %

Pensjonssparing 68,60 %
Depositum husleie 1,41 %
Frie midler 30 %

Justering av porteføljer

Jeg har en enkel investeringsstrategi og prøver ikke å tukle for mye med den. Nå har jeg gjort to justeringer. I ASK med blogginntekter har jeg fortatt en rebalansering. Beholdningen var nå så skjev at det var nødvendig.

Jeg har en investeringskonto Zero som brukes til buffersparing. Der hadde jeg kun obligasjonsfond. Nå er 15 % investert i et globalt indeksfond. Med en aksjeandel på under 20 % vil all avkastning bli beskattet med 22 %. Det kan derfor være lurt å ha noe aksjefond der.

Kommer det et børskrakk kommer jeg til å rebalansere slik at aksjeandelen på 15 % opprettholdes. Når oppturen kommer lar jeg bare aksjeandelen øke i en periode før jeg rebalanserer andre veien. For å få skattefordelene må aksjeandelen være maksimalt 20 % ved slutten av året.

Sparemålene for i år er oppnådd

I min plan for 2021 hadde jeg flere sparemål.

Planen var å spare 300 kr i måneden i Zero, totalt 3.600 kr. Det ble oppnådd i september.
Jeg skulle også spare 86.400 kr i ASK. Det er nådd nå. Målet var også å spare 40.000 i IPS. Det ble oppnådd juli.

Det har gått bedre en forventet. Noe av dette skyldes korona. Det er lett å spare penger når alt er stengt ned. Jeg har justert forbruke opp litt. Men det vil fortsatt være veldig lavt.

Marginal økning av renten på studielån

Fra 1. januar vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,312 prosent til 1,322 prosent. Det er en marginal økning på 0,01 prosent. Det utgjør 50 kr i året for de med et studielån på 500.000. Det er knapt merkbart.

24. september økte Norges Bank renten fra 0 til 0,25 %. Renten på studielånet følger markedet, men med et etterslep. Det er i mars at vi kommer til å se den fulle effekten av renteøkningen.

Prognosen til Norges Bank er at styringsrenten skal økes til 1 % innen september 2022 og til 1,7 % innen utgangen av 2024. Det er dermed naturlig at studierenten økes tilsvarende i samme periode. Det er en moderat økning. Renten på studielån vil fortsatt være lav.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1. januar blir offentliggjort 10. desember med søknadsfrist 17. desember.

Utnytt studielånet

Resultatet av lokale forhandlinger

Jeg har nå fått vite resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i staten. Jeg har fått 3,55 prosent opprykk med virkning fra 1. juli. Det gjør at jeg får utbetalt kr 889 mer i måneden. Sammen med lønnsøkningen 1. mai har lønnen gått opp med 5,33 prosent totalt i år.

Lønnen blir justert i desember med etterbetaling fra juli. Det ser ut til å bli en grei lønnsutbetaling i desember. Etter den utbetalingen ligger jeg an til å få restskatt på 1850 kr. Jeg setter av penger og betaler den 31. mai neste år.

Det eneste jeg kan si om lokale lønnsforhandlinger er at du må alltid sende inn krav. Blir du liggende etter blir det vanskelig å ta de igjen. Selv om du skulle klare å ta det igjen senere vil du ha tapt mye i flere år.

Uansett hvor mye du tjener ved siden av jobben er lønna den viktigste inntektskilden for de fleste. Ikke glem det.

Jeg fortsetter å spare 50 % av netto utbetalt. Det er hardt. Lønnsøkningen gjør det litt lettere. Jeg kommer ikke til å øke spareraten. Den er høy nok.

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 3,06 % i oktober og 45,08 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 3,53 % i oktober og 46,89 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,06 % i oktober og 51,35 % hittil i år.
 • Spareraten er 62,74 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 16,14 % (19,38 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,35 % (14,83 % årlig nominell rente)
Zero -3,02 % (-3,62 % årlig nominell rente)
IPS 7,20 % (9,29 % årlig nominell rente)
PKB 12,09 % (14,52 % årlig nominell rente)
Totalt 12,11 % (14,54 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.948,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.838,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 6.975,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 41.666,98

Dette er en økning på kr 4.315,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 12,1 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,1 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i oktober og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1 %
DNB Teknologi A 9,5 %
MS INVF US Growth A 29,8 %
Nordnet Indeksfond Global 50,6 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 5.760 kr i oktober og kjøpt fond for 5.780 kr.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 99,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 38,9 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,59 %
Obligasjonsfond 15,45 %
Aksjefond 79,96 %

Pensjonssparing 70,16 %
Depositum husleie 1,5 %
Frie midler 28,34 %

Slik håndterer jeg strømregningen

Jeg har en rimelig grei avtale hos Gudbrandsdal Energi (GE). Det er en spotprisavtale uten månedsgebyr og et påslag på -0,5 øre/kWh. Jeg inngikk avtalen i mars og de garanterer å holde prisen i 12 måneder.

Jeg ser på nettsiden nå at de ikke lenger tilbyr denne avtalen. Den vanlige spotprisavtalen har 29 kr i månedsgebyr og 3,75 øre/kWh i påslag. Jeg regner med det er den avtalen jeg får i mars.

GE har en avtale med Trumf. Med den er det ingen månedsavgift og et påslag på 3,75 øre/Kwh de første 6 månedene og så øker påslaget til 7,5 øre/kWh. Avtalen gir også 2 % trumf-bonus på strømforbruk. Nye kunder får også en velkomstbonus på 225 kr. Siden jeg ikke er ny kunde får jeg ikke bonusen, men den er likevel billigere.

Jeg regner med det er den avtalen jeg velger i mars. Seks måneder senere bytter jeg til Coop Strømavtale fra LOS. Den har 9 kr i månedsavgift og 3,45 øre/kWh i påslag. Jeg får også 2 % bonus på forbruk og månedsavgiften. Avtalen har 200 kr i velkomstbonus.

Grunnen til ikke å bytte i mars er at Trumfavtalen hos GE de første seks månedene er billigere med mitt strømforbruk. Det hender også at GE kommer med nye og bedre avtaler.

Det er enkelt å bytte strømleverandør, men det er likevel litt ordning med eFaktura og avtalegiro. Jeg venter derfor til alle billige muligheter hos GE er brukt.

Sjekk ut Trumf og Coop.

Klippet mitt siste kredittkort

Jeg har nå sagt opp mitt siste kredittkort. I gjeldsregisteret står det «Ingen usikret gjeld registrert». Jeg har et bankkort til vanlige kjøp og et bankkort til utgifter i forbindelse med bloggene. Det bør holde.

Jeg er ikke fanatisk imot kredittkort, men mener de fleste kan klare seg uten. Det er mer enn nok forskning som viser at forbruket går opp ved bruk av kredittkort. Det betyr at du taper selv om hele regningen betale ved forfall.

Mange bruker kredittkort og tror de har kontroll. Brukes kredittkort systematisk over lengre tid vil det før eller senere komme tilfeller med høyere forbruk.

Du går ut og spiser, hadde ikke tenkt å kjøpe dessert, men gjør det likevel. «Jeg betaler jo hele regningen ved forfall, så da er det greit». Poenget er at denne desserten ikke blir gratis bare fordi du betaler den senere. «Dette hadde jeg kjøpt selv om jeg betalte kontant eller med bankkort» Hvordan vet du det. Du betaler jo ikke kontant eller med bankkort. All forskning viser at påstanden er feil.

Når kan kredittkort være nødvendig?

Selv om jeg ikke bruker kredittkort mener jeg at det kan finnes tilfeller der kredittkort for noen er et naturlig valg.

Jobbutlegg

Har du reiseutgifter i forbindelse med jobben kan jeg forstå at noen bruker kredittkort. Bruker du kredittkortet bare til slike refunderbare utgifter blir arbeidsgiver og ikke du som dekker ekstra forbruk. faren her er at kredittkortet likevel blir brukt til private kjøp. Det ideell er et kredittkort der arbeidsgiver blir fakturert direkte. Bruker du et privat kredittkort kan du bli nødt til å betale regningen selv før de blir refundert.

Reserve

Det tar tid å bygge opp nødvendige reserver. Jeg forstår at noen vil ha et kredittkort mens de sparer opp penger.

Reiseutgifter

Ved forhåndsbetaling av store beløp som eksempelvis reiser er det litt tryggere med kredittkort. Ved konkurs risikerer du å miste pengene hvis du betaler med bankkort. Har du betalt med kredittkort er banken ansvarlig. For de som reiser mye kan dette være et poeng. VISA og Mastercard har samme regler rundt refusjon for debetkort ogr kredittkort. Men bruker du et kredittkort har du en lovfestet rett til refusjon fra banken uavhengig av hva VISA eller Mastercard.

Refinansiering

Har du dyr forbruksgjeld kan det i noen tilfeller være gunstig å flytte den over til et billigere kredittkort mens du betaler ned gjelden.

For meg er ikke noen av disse unntakene relevant. Skulle jeg begynne å reise får jeg se hva jeg gjør. Et alternativ er å ha en egn bankkonto med bankkort til reiseutgifter. Det kan være greit å ha med flere kort ved reiser til utlandet, men risikoen for konkurs er så liten at jeg kan dekke den selv.

Lånekassa øker rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. november 2021. Den flytende renten reduseres til 1,312 prosent. Fastrenten for 3 år øker, mens det er en reduksjon for 5 og 10 år.

Fastrentene fra 1. november blir 1,952 prosent for 3 år, 2,217 prosent for 5 år og 2,413 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank satte opp renten med 0,25 % 23. september. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Alle rentene er svært lave. Til tross for varslede renteøkninger vil rentenivået generelt være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig hvis man ønsker en forutsigbarhet.

Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg tror jeg hadde valgt flytende rente.

Renten på 10 år er veldig lav. Det kan komme store politiske og markedsmessige endringer over en så lang periode. Jeg kan derfor forstå at noen vil ha en forsikring mot slike endringer. Men det vil koste i form av en lang periode med høre rente. sannsynligheten for store endringer er lav. Problemer kan også løses ved å stramme inn på annet forbruk og eventuelt søke om betalingsutsettelse på studielånet i perioder med økonomiske problemer.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. oktober

Utnytt studielånet

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,47 % i september og 40,77 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 1,61 % i september og 41,88 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,47 % i september og 46,85 % hittil i år.
 • Spareraten er 55,46 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 15,52 % (20,76 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 10,46 % (13,98 % årlig nominell rente)
Zero -2,56 % (-3,43 % årlig nominell rente)
IPS 7,78 % (11,26 % årlig nominell rente)
PKB 11,41 % (15,25 % årlig nominell rente)
Totalt 11,40 % (15,24 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.762,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.524,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.175,00
Kontanter kr 937,13
Totalt kr 41.398,13

Dette er en økning på kr 4.046,39 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,8 %
Nordnet Indeksfond Global 70,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i september og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,7 %
DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 29,3 %
Nordnet Indeksfond Global 50,8 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 3931 kr i september og kjøpt fond for 4000 kr.

Kontanter 0,4 %
KLP Obligasjon 5 år 99,6 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %.

Pensjonskapitalbevis:

I månedsskifte august/september foretok jeg en ekstraordinær rebalansering.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 20 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 38,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 5,02 %
Obligasjonsfond 14,95 %
Aksjefond 80,02 %