Alle innlegg av admin

Slik får du billige dagligvarer

Det viktigste når du kjøper dagligvarer er hva du kjøper og hvor. Lager du mat fra bunnen av og alltid handler i dagligvare forretninger så blir det billigere. Når du så har gjort det så finnes det muligheter til å få rabatter slik at prisen presses enda lenger ned.

Trumf

Medlemskap i Trumf er gratis. Du får trumfpoeng verdt 1 % av de du kjøper. Poengene kan overføres til bank. Ofte har de Trippel-Trumf Torsdag da du får hele 3 %. Trumfpoeng får du når du handler i KIWI, Meny, SPAR, Eurospar, Joker, Centra, Ultra og Jacob’s Du får også 30 øre pr liter i bonus hos Shell og 40 øre literen hos Esso.

Blir du medlem av Kiwi Pluss får du 15 % trumfpoeng på fersk frukt og grønt og ferskpakket fisk. Meld deg inn i Joker GLAD og få 5 % trumfpoeng på alt du handler på mandager. Dette kommer i tillegg til den vanlige bonusen på 1 %. Meny gir kuponger. Da får du inntil 20 % rabatt på enkelte varer. Du trenger bare logge deg inn på nettsiden og aktivere kupongene. Rabatten rekkes fra i kassa. For å få rabatten må du ha med medlemskortet eller betale med et bankkort registrert hos Trumf. Du kan også betale med Trumf Visa.

Trumf Visa

Dette er et kredittkort som gir 2 % trumfpoeng ved kjøp i dagligvareforretninger tilknyttet Trumf. På Trippel-Trumf Torsdag får du 4 %. Du får ingen trumfpoeng i konkurrerende dagligvareforretninger i Norge. På alle andre kjøp får du 0,5 %.

Shell Mastercard

Shell Mastercard gir 40 øre literen i trumfpoeng. Kortet gir 1 % på alle andre kjøp.

Coop

Ved å melde deg inn i Coop får du minimum 1 % kjøpsutbytte. Du får også tilsendt kuponger hver måned på varer du normalt handler. Jeg får 4-8 kuponger hver gang. De kupongene jeg får har verdi på 4 til 10 kr pr stk. Av og til får jeg kupong på en gratis vare eller en kupong verdt 30 kr. Hvis du logger deg inn på nettsiden vil du se flere kuponger. Du trenger bare klikke på dem for å aktivere. Bare bruk medlemskortet og kupongene trekkes fra i kassa.

Medlemskap krever innbetaling av medlemsinnskudd på kr 300.

Coop Mastercard gir alle fordeler som kommer med ditt Coop-medlemskap. I tillegg får du 1 % bonus på varekjøp inntil 250.000 pr år. Du får ingen bonus på kjøp hos konkurrerende dagligvareforretninger i Norge.

Ikano Visa har 1 % fast rabatt på dagligvarer. I desember i år gir de 3 %. Rabatten trekkes rett av regningen.

Lånekassa kutter fastrentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. november 2019. Den flytende renten økes til 2,472 prosent. Alle fastrentene reduseres.

Fastrentene fra 1. november 2019 blir 2,482 prosent for 3 år, 2,579 prosent for 5 år og 2,570 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fordelen med fastrente er at du får en garanti mot høyere renter i fremtiden.

Rentene har økt. Norges Bank satte opp renten 20. september 2018 og 31. mars 2019. Dette gir utslag i boligrenten, først på nye lån og senere på eksisterende lån og får dermed også innvirkning på renten på studielånet.

Mye tyder på at renteøkningen har stoppet opp. internasjonalt går rentene ned. jeg mener det er lite sannsynlig med høyere rente på kortsikt. Det er også mulig at renten i fremtiden settes ned også i Norge. Det interresante er at renten med 10 års binding er marginalt lavere enn med fem års binding.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Personlig vil jeg bare vurdere fastrente dersom rentenivået er rekordlavt og fastrenten i tillegg er lavere enn flytende rente.

Jeg bandt renten 1. mars 2015 på 2,129 % for 5 år. Jeg tjente på det i 2015, tapte i 2016 og frem til og med februar 2017. Fra og med 1. mars 2017 til og med juni 2018 har jeg tjent på det. Jeg har tapt fra og med juli i 2018 og til og med februar i år. Fra 1 mars i år bikket det over til at jeg tjener på fastrenteavtalen.

Med mitt studielån blir det uansett ikke mye penger. Når fastrenteavtalen går ut har jeg bare to år igjen og har dermed ingen mulighet til noe annet enn flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. oktober.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 2,17 % i september og 4,09 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har falt med 0,39 % i september. Den har økt med 0,93 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 10,67 % i september og 49,92 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 15,69 % i september og 54,83 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 6,23 % i september og 124,68 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 35,17 % av bruttoformuen.

Saldoen på kredittkortet i Sbanken er redusert så mye at jeg nå klarer å betale hele saldoen ved forfall. Jeg blir nødt til å bruke kredittkortet til å betale husleie og andre regninger. Det er likevel et viktig delmål som er nådd. Nå er det bare Santander Red som ikke betales ned fullt hver måned.

Jeg har en plan for å betale ned de rentebærende kredittkortene. Planen har til nå vært å få kortene nedbetalt 31. juli 2020. Nå ligger jeg an til å bli ferdig i juni 2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 81,17 % (108,52 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 15 % (20,06 % årlig nominell rente)
Totalt 15,98 % (21,36 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,49 %. Jeg kan tåle et kursfall på 7,78 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,36 % nominell rente og 6,55 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,48 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig nominell rente på 156,38 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.395
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.820
Nordnet Superfondet Norge kr 1.385
Fondsfinans Norge kr 352
Bankinnskudd kr 0
Lånt ut kr 31.552,29
Totalt kr 40.504,29

Dette er en økning på kr 2.841,26 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,9 %
Nordnet Superfondet Norge 15,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 31,5 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 49,1 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,5 %
Nordnet Superfondet Norge 9,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,2 %
DNB Global Indeks 42,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,90 %
Obligasjonsfond 18,30 %
Aksjefond 78,80 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 54,02 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,41 %
Lånekassa 35,62 %
Nordnet 5,95 %

Jeg forbereder meg på børskrakk

Jeg vet ikke om det kommer et krakk de nærmeste årene eller når det kommer. Men jeg vil ikke bli overrasket om det kommer høsten 21.

Det jeg snakker om er selvfølgelig rentekurven. For å si det veldig forenklet så er de korte rentene høyere enn de lange. Det er en klar indikasjon på et forestående krakk.

Jeg har omtalt dette tidligere.

Hvorvidt det slår til kommer helt an på hvor lenge dette varer og hvor stor forskjell det er i rentene. Det er uansett et faresignal om et krakk i løpet av et til to år.

Et alternativ er å selge alt og sitte i kontanter til krakket kommer. Da må jeg på forhånd ha bestemt meg for at jeg skal inn igjen etter maksimalt to år. Problemet med dette er at jeg går glipp av den meravkastningen aksjemarkedet gir. Da taper jeg hvis krakket uteblir eller det bare kommer en lien korreksjon.

Porteføljen jeg på Aksjesparekonto hos Nordnet er så liten at det uansett ikke gjør så stor forskjell.

Jeg fokuserer på en aggressiv nedbetaling av gjeld. Kredittkortene vil bli nedbetalt i juni. Når det er gjort må jeg avgjøre om jeg skal aggressivt betale ned resten av gjelden, studielånet og belåningen hos Nordnet, før jeg går jeg inn i verdipapirer for fullt.

En del av sparingen vil skje i obligasjonsfond i Investeringskonto Zero. Det vil fungere både som en buffer mot uforutsatte utgifter og gi meg mulighet til investeringer i aksjemarkedet i tilfelle et krakk.

Jeg har et Pensjonskapitalbevis med en aksjeandel på ca. 80 %. Jeg kommer til å rebalansere i slutten av januar som normalt. Etter det vil jeg med jevne mellomrom selge meg ned hvis aksjeandelen kommer over 80 %. Kommer det er børskrakk vil jeg foreta en ekstraordinær rebalansering. Det betyr at jeg selger obligasjoner og kjøper aksjer.

Generelt mener jeg en skal være forsiktig med å forsøke å time markedet. Det går veldig ofte ikke bra. Nå er i midlertid signalene såpass tydelige at det kan være lurt å justere litt på planene.

Få trumfpoeng på strømregningen

Gudbrandsdal Energi gir nå 2 % i trumfpoeng på strømforbruket. Den avtalen trumf har forhandlet frem har litt laver påslag enn en standards spotavtale.

Vanlig spotavtale hos Gudbrandsdal Energi har et påslag på 8,9 øre/kWh. Med trumfavtalen får du et påslag på 3,75 øre/kWh de første seks måneder og deretter 7,5 øre/kWh. Det er ingen faste avgifter. Avtalen forutsetter avtalegiro og eFaktura eller epostfaktura.

Du får også 2 % trumfpoeng på forbruk, men ikke på nettleie. Nye kunder får en bonus på 225 kr.

Les mer om Trumf

Trippel-Trumf Torsdag 12. september

Torsdag 12. september er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf Visa når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Der får jeg 2 % og 4 % på trippel-torsdag. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2018 fikk jeg utbetalt 977,76 kr i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

Les mer om Trumf

Jeg gjentar gamle korttriks

Jeg har oppdaget at Sbanken lar deg betale efakturaer og andre regninger direkte fra kredittkortet. Det forandrer en del. Det betyr at penger jeg setter av til husleie og andre regninger kan innbetales på kredittkortet. Jeg sparer en femtilapp i måned i renteutgifter etter skatt. En annen fordel er at saldoen ved slutten av hver måned blir så lav at jeg kan betale hele regingen ved forfall. Jeg har endret innstillingen i Sbanken slik at bankkontoen blir belastet hele saldo gjeldende fra og med septemberfakturaen. Det er et viktig skritt i riktig retning.

Slik det ligger an nå ser det ut til at saldoen på kredittkortet i Sbanken vil være null ved utgangen av året. Huslea for januar vil bvli belastet kortet. Jeg kjøper også et 365 dager kort med Ruter. Det blir belastet et anne kort. Men det gjør at det blir mindre penger i januar til å betale inn på Sbanken. Det kommer nok til å ta et par måneder i 2020 før jeg helt slutter å bruke kredittkortet fra Sbanken.

I praksis betyr dette at når jeg betaler regningene mine i oktober er det bare kredittkortet fra Santander som ikke blir betalt fult ut.

Lånekassa øker flytende rente

Fra 1. november blir flytende rente i Lånekassa 2,472 prosent. Det er en økning fra dagens 2,237 prosent. Dette er sjette gang på rad at Lånekassa setter opp flytende rente. Norges Bank økte rentene 21. september i fjor, 22. mars og 20. juni. Norges bank har også varslet en renteøkning til i år. Hva som skjer etter det er usikkert. Det er tegn som tyder på at det ikke blir videre renteoppgang etter det.

Fastrentene fra 1.november blir offentliggjort 10. oktober med søknadsfrist 17. oktober.

Utnytt studielånet

Sbanken kutter gebyr på fond

Når du investerer i fond tar fondsforvalter et årlig forvalningshonorar. På enkelte aktivt forvaltede fond kan det fort utgjøre 2 % eller mer. Indeksfond er betydelig billigere, med forvaltningshonorar på typisk 0,3 %. Over tid blir dette mye. Det er en av grunnene til at mange anbefaler indeksfond.

Returprovisjon

Kjøper du fond via en tredjepart som Nordnet eller Sbanken så vil de få en andel av forvaltningshonoraret. Du som kunde betaler ikke noe ekstra.

Probelemet er at disse institusjonene også gir råd om hvilke fond du bør investere i. Hvis de anbefaler et dyrt fond tjener de mer enn om du investerer i et billig fond. Det kan dermed bli en interressekonflikt. De fondene de tjener mest på trenger ikke være de fond som er best for deg.

Nå har Sbanken bestemt at returprovisjonen de får skal utbetales til kundene. Kundene kan velge om de vil ha pengene utbetalt eller i nye fondsandeler.

Det betyr at kundene fortsatt vil bli belastet årlig forvaltningshonorar som vanlig. Hvert kvartal får Sbanken sin returprovisjon som de så utbetaler til kundene.

Sbanken tar så et eget gebyr som de belaster kundene. Det gebyret er på 0,06 % årlig for indeksfond og 0,3 % årlig for aktive fond. Dersom du bruker Sbankens sparerobot er honoraret 0,4 %. Gebyrene belastes kvartalvis sammtidig med utbetaling av returprovisjonen.

Med denne ordningen blir de aller fleste fond billigere. Noen av de aller billigste fondene vil få uendret pris eller bli litt dyrere.

Et eksempel med et aktivt forvaltet fond

DNB Teknologi har et forvaltningsgebyr på 1,5 %. Returprovisjonen til sbanken er 0,75 % som du nå får utbetalt, så tar sbanken et gebyr på 0,3 % slik at du totalt blir belastet 1,05 %

Et eksempel med et indeksfond

DNB Global Indeks har et årlig forvaltningshonorar på 0,21 %. returprovisjonen til Sbanken er 0,6 %. Den får du utbetalt. sbanken tar et gebyr på 0,06 % på indeksfond slik at du toalt fortsatt betaler 0,21 %

De billiste obligasjonsfondene blir faktisk litt dyrere

KLP Obligasjon 5 år har et forvaltningshonorar på 0,1 %. Returprovisjone en 0,02 %. når den er utbetaslt belasdter Sbanken sitt gebyr på 0,06 %. Totalt blir du belastet 0,14 % i årlig forvaltningshonorar.

Mitt råd

Dersom du har en aksjesparekonto et annet sted og hovedsakelig investerer i indeksfond er det lite å spare på å flytte til Sbanken. Det vil også være noe arbeid og kostnader med å flytte kontoen.

Har du mye penger i aktive fond kan det være aktuelt å flytte til Sbanken. Du må da sjekke om de har de fondene du ønsker å investere i.

Skal du begynne å spare i aksjefond nå bør du også sjekke ut Sbanken

Obligasjonsfond bør du ha i en kapitalforsikring som for eksempel Nordnets Investeringskonto Zero. Da slipper du å betale skatt av avkastningen så lenge pengene er investert.

Sbanken tilbyr ikke noen slik kapitalforsikring. Avkastningen på obligasjonsfond blir dermed beskattet hvert år.

Forvaltningshonorarene i obligasjonsfond er ofte lave. Det gjør at det er lite gebyrer å spare på å flytte til Sbanken. Skattefordelene i en kapitalforsikring betyr mer.

Sjekk ut Sbankens nye liste over fond og gebyrer.

Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 0,27 % i august. Den har økt med 1,88 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 0,29 i august. Den har økt med 1,33 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 5,06 % i august og 43,94 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 6,35 % i august og 46,43 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,05 % i august og 111,50 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 39,21 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.07.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 64,80 % (97,33 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 12,59 % (18,91 % årlig nominell rente)
Totalt 13,48 % (20,25 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 77,62 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,18 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,07 % nominell rente og 6,24 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,12 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på -144,92 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har solgt fond for 226,73 kr i august.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.288
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.730
Nordnet Superfondet Norge kr 1.332
Fondsfinans Norge kr 334
Bankinnskudd kr 567,84
Lånt ut kr 32.000
Totalt kr 41.251,84

Dette er en økning på kr 3.588,81 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,8 %
Nordnet Superfondet Norge 15,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 31,4 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 49,4 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19 %
DNB Global Indeks 42,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,33 %
Obligasjonsfond 18,25 %
Aksjefond 76,42 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,34 %
Kredittkort med rentefri saldo 1,57 %
Lånekassa 32,78 %
Nordnet 5,31 %